Logo meierij.nl


Subsidie

Waarderingsubsidie, projectsubsidie, prestatiesubsidie, subsidie leefbare dorpen, subsidie voor duurzaamheid en ga zo maar door. Snapt u het nog?

Eens in de zoveel jaren komt het subsidieverhaal weer opborrelen. In de gemeenteraad geeft dat vaak interessante discussies. En vijf jaar terugkijkend ook vervelende. Want toen ging het vooral om bezuinigingen. Het was crisis, ook in gemeenteland. Alles en iedereen was de dupe. Op allerlei manieren hebt u dat als inwoner van onze gemeente dus ongetwijfeld ook gemerkt. Vooral vervelend was dat natuurlijk voor de vrijwilligers en overige leden van de vele verenigingen in onze dorpen. Want sponsors gaven minder of vielen helemaal weg. Contributie of een andere bijdrage was voor sommigen moeilijk te betalen. En als de vertrouwde jaarlijkse bijdrage van de gemeente ook een stuk minder is of zelfs helemaal wegvalt, dan snapt u de gevolgen.

Eens in de zoveel jaren wordt er dus weer nagedacht over een aangepaste of zelfs nieuwe opzet van de gemeentelijke subsidies. Dat speelt nu dus weer. Deze weken komen we in alle dorpen om met verenigingen die dat willen, te praten over de oude subsidieregeling. Wat was er goed en wat moet anders. Met daarbij de nadruk op wensen en verbeteringen waar de verenigingen echt iets aan hebben. De eerste twee avonden verliepen in een prima sfeer. Met heel verschillende reacties. Maar onze verenigingen zijn natuurlijk ook heel verschillend in opzet, ledensamenstelling en activiteiten. Een aantal aanwezigen gaan met hun vereniging richting vakantie, bij anderen is het nu topdrukte in voorbereiding voor kamp, kindervakantieweek of circus.

Heel waardevol vind ik ook de informele contacten op die avonden. Zo hoor je wat er verder zoal speelt. Bijvoorbeeld dat jongelui in Haaren nog van harte welkom zijn als vrijwilliger bij het kindervakantiewerk. En dat de evenementenverzekering veranderd is en een stuk duurder wordt.

Natuurlijk ontkom je op deze avonden niet aan de vraag wat de consequenties zijn van de perikelen over de toekomst van onze gemeente. Voor het subsidieverhaal zijn die er niet. Ik probeer de situatie duidelijk te maken vanuit de besluiten van de gemeenteraad. Voor de zomervakantie inwoners informeren. Na de zomervakantie (voorstel is 4 oktober) een inwonersraadpleging. En afhankelijk daarvan gaat de gemeenteraad een besluit nemen. Zelfstandig blijven of opsplitsen op 1 januari 2022. Om zo een zorgvuldig traject te kunnen lopen. Wat er ook uitkomt, onze verenigingen hebben in 2018, 2019, 2020 en 2021 recht op waardering. Dus ook recht op een waarderingsubsidie die past bij deze tijd. Daarom de avonden met de verenigingen.

De komende periode gaan we aan de slag met de verkregen informatie. Over de subsidies, bedoel ik natuurlijk. U kunt ook aan de slag. Want de brochure die PON opgesteld heeft over de toekomst van de gemeente is klaar. En wordt deze week bezorgd. Veel leesplezier. En natuurlijk ook een heel fijne vakantie.

reageer als eerste
Meer berichten