Logo meierij.nl


De gemeenteraad van Haaren besprak op 16 maart het rapport van Roel Augusteijn over opsplitsing van de gemeente.
De gemeenteraad van Haaren besprak op 16 maart het rapport van Roel Augusteijn over opsplitsing van de gemeente.

Burgerpeiling gemeente Haaren in oktober

HAAREN - Het gemeentebestuur van Haaren wil op woensdag 4 oktober een volksraadpleging houden over de toekomst van de gemeente. Inwoners kunnen dan kiezen tussen zelfstandig blijven of opsplitsen van de gemeente. Drie maanden daarna beslist de gemeenteraad over de uitkomst van de peiling. Dit blijkt uit een voorstel van B&W dat de gemeenteraad op 13 juli bespreekt.

B&W kiest nadrukkelijk voor een burgerpeiling, niet voor een referendum. Bij een burgerpeiling geldt de uitslag ongeacht het opkomstpercentage; een referendum is pas geldig bij een opkomst van minstens 40 procent. B&W stelt voor dat inwoners vanaf 16 jaar kunnen meedoen. Bij de raadpleging kunnen inwoners niet kiezen bij welke gemeente hun dorp moet komen. Als een meerderheid van de stemgerechtigden kiest voor opsplitsen dan zal, naar alle waarschijnlijkheid, de gemeenteraad daarover later een besluit nemen. Bij de raadpleging ligt ook de keuze voor herindeling van de gemeente als geheel niet voor. De raad wees dit al eerder af omdat tijdens bewonersbijeenkomsten bleek dat daarvoor geen draagvlak is.

Het houden van een burgerpeiling is een reactie op het rapport van Roel Augusteijn die in opdracht van de provincie onderzoek deed naar opsplitsing van Haaren. Augusteijn adviseerde om Haaren per 1 januari 2020 op te splitsen. De gemeenteraad, behalve Progressief 96, verzette zich tegen dat advies en nam op 16 maart een motie aan voor het houden van een volksraadpleging. Om de inwoners goed te informeren over de gevolgen van opsplitsing is een uitvoerige brochure opgesteld die vorige week bij alle inwoners op de deurmat viel. Daarin wordt over allerlei zaken een vergelijking gemaakt tussen Haaren en de buurgemeenten, zoals over financiën, sport, cultuur en onderwijs.

Voor de organisatie van de peiling sluit de gemeente nauw aan bij de werkwijze van de verkiezingen. Zo zal gewerkt worden met oproepkaarten en stembiljetten "om tot een representatief beeld te komen", aldus B&W die opmerken dat "de eerder gehouden inwonersbijeenkomsten geen representatief beeld opleverden."

Overigens zal eventuele opdeling van Haaren niet voor 1 januari 2022 een feit zijn, zo besloot de raad eerder, tenzij de provincie eerder ingrijpt. Die besliste dit voorjaar een onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Haaren in te stellen. De uitkomst daarvan wordt in september bekend en kan de opmaat zijn voor eerdere opsplitsing. Als tegenzet heeft Haaren vorige week de provincie gevraagd om ook een onderzoek naar bestuurskracht te laten instellen in de gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Vught.

reageer als eerste
Meer berichten