Logo meierij.nl


Het Europese Charter

In gesprek met burgemeester Zwijnenburg. Iedere drie weken vertelt burgemeester Jeannette Zwijnenburg op deze plek over een actueel onderwerp in onze gemeente.

Burgemeester, u was de afgelopen dagen in Finland. Wat deed u daar?

Ik was daar als leider van de delegatie uit Esch die deelnam aan de jaarlijkse grote ontmoeting van het Charter van Europese plattelandsgemeenten.

Wat is dat, het Charter van Europese Plattelandsgemeenten?

De leden van het Charter hebben een verbond sinds 1989. Het motto is 'mensen ontmoeten mensen'. Uit ieder land van de Europese Unie is één klein dorp lid. Het Charter volgt de uitbreiding van de EU en heeft nu dus 28 leden.

En Esch is het Nederlandse lid?

Ja dat klopt. Esch is zelfs een van de medeoprichters van het Charter.

En wat deed u in Finland?

Een keer per jaar ontmoeten delegaties van alle dorpen elkaar bij een ontmoeting die bij toerbeurt door een van de dorpen wordt georganiseerd. Dit jaar heeft Kannus in Finland de organisatie voor zijn rekening genomen.

Wat is het doel?

Het doel is om de Europese integratie te bevorderen door mensen bijeen te brengen.

En hoe gaat dat dan?

Alle gasten logeren bij gastgezinnen. Dat is een van de bedoelingen van het Charter, Europa van onderaf, een letterlijk kijkje in elkaars keuken. Daarnaast worden er in die drie dagen conferenties en workshops georganiseerd over thema's die in alle dorpen actueel zijn, bijvoorbeeld duurzaamheid. Vanuit deze 'grote' ontmoeting ontstaan weer een heleboel andere activiteiten, zoals uitwisselingen tussen dorpen, themabijeenkomsten voor jongeren, kleine projecten voor beroepsgroepen, enz.

Wat vindt u er van?

Ik vind het geweldig om op deze manier mensen uit andere landen te leren kennen. 'Europa aan de keukentafel', zoals we zelf zeggen. Met respect en waardering nemen we kennis van elkaars cultuur en gewoonten.

En hoe was Finland?

Prachtig, weids en ruim en veel licht in deze tijd van het jaar. Het dorpje Kannus, waar wij verbleven, ligt ongeveer in het midden van Finland, aan de westkant. Grappig is dat zowel Fins als Zweeds er de officiële talen zijn. Ik spreek natuurlijk beide talen niet, maar gelukkig spreken bijna alle Finnen ook Engels.

reageer als eerste
Meer berichten