Logo meierij.nl


Lonneke en Marieke van de Geminteraod van Schorsbos zijn al enige tijd druk doende om in nauwe samenwerking met meerdere partijen ervoor te zorgen dat er dit jaar een Jeugdprins of Prinses, Burgemeester en complete Jeugdraod gepresenteerd wordt. Foto Wendy van Lijssel
Lonneke en Marieke van de Geminteraod van Schorsbos zijn al enige tijd druk doende om in nauwe samenwerking met meerdere partijen ervoor te zorgen dat er dit jaar een Jeugdprins of Prinses, Burgemeester en complete Jeugdraod gepresenteerd wordt. Foto Wendy van Lijssel (Foto: Wendy van Lijssel)

Geminteraod doet een stapje extra

Terwijl velen nog in vakantiesfeer zijn, wordt in Schijndel al maanden hard gewerkt aan het nieuwe carnavalsseizoen. Niet zonder resultaat. Terwijl zij verleden jaar in de feestmassa ontbraken worden half december dé nieuwe jeugdprins of prinses, burgemeester en complete jeugdraad gepresenteerd. Iedereen tot 18 jaar mag aansluiten om samen carnaval te vieren, er is een nieuwe website met alle informatie en er wordt gezocht naar financiële ondersteuning.

SCHIJNDEL – Het afgelopen feest der feesten was er in Schijndel geen jeugdprins of prinses, burgemeester en jeugdraad. Iets wat door velen werd betreurd. Tijdens een parlementsvergadering met allerlei betrokken partijen, deed het Schorsbos Kabinet, lees het bestuur van het georganiseerd carnaval in Schijndel, een oproep om het Schorsbosser jeugdcarnaval met vernieuwd elan op de kaart te gaan zetten met genoemde hoogwaardigheidsbekleders en 'Jeugdraod'. Lonneke Hellings die Minister van Jeugdzaken is en Marieke van den Dungen die zitting heeft in de verleden jaar opgerichte Geminteraod sloegen aansluitend de handen inéén. De dames zijn, in overleg met onder andere genoemde Geminteraod, druk doende geweest met het hele gebeuren. Zij hebben goed nieuws. "Komend carnaval is er weer een Jeugdprins of prinses, een burgemeester en een complete Jeugdraod. Wie het zijn, dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen. Zij, maar ook de nieuwe Jeugdraod, worden in het 'nieuw' gestoken en gaan circa 17 december gepresenteerd worden aan Schorsbos", vertellen ze enthousiast. De Geminteraod waar beide dames onderdeel van zijn, heeft een belangrijk aandeel in het hele gebeuren. "Onze doelstelling is van meet af aan geweest om mét de jeugd carnaval te vieren. Het is een cliché, maar de jeugd heeft echt de toekomst. In overleg met het bestuur en alle geminteraodsleden is besloten dat de nieuwe Jeugdraod geen aparte vereniging wordt met een eigen programma. Zij gaan als het ware, vliegen onder de vleugels van de Geminteraod en worden er een onderdeel van. Wij volwassenen zetten daarbij de jeugd voorop", zo wordt opgewekt verteld. Een puntje van aandacht is wel dat om activiteiten te ontplooien, er financiële steun moet zijn. "We kunnen deze jeugd geen (hoge) contributie vragen. We zijn dus naarstig op zoek naar sponsoren", aldus de dames. Die, maar ook kinderen/jongeren tot 18 jaar die aan willen sluiten, waarbij de verantwoording altijd bij de ouders ligt, mogen zich gaan melden. Dat kan via de recent gelanceerde website www.jeugdraod.nl Lonneke en Marieke: "We gaan er samen met de jeugd een geweldige carnaval van maken.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox