Logo meierij.nl


Column wethouder Johan van de Brand: Rood

Waar denkt u aan bij deze titel? Het lied van Borsato? De kaart waardoor Strootman van het veld verdween? Toch niet aan een bestuurskrachtonderzoek?

Hopelijk hebt u een heel fijne vakantie gehad. Ik wel. Wat laat dit jaar en daardoor heb ik de activiteiten in onze dorpen gemist rondom het kindervakantiewerk. De drukbezochte slotmanifestatie voor het gemeentehuis heb ik nog net kunnen meepikken. Het was niet zo heet dit jaar, de laatste week was het weer zelfs perfect. Gelukkig, want een week later stonden de straten (in Esch) even volledig onder water.

Voor een deel van onze medewerkers was het een rustige zomer. Dat mag ook wel, want er wordt gedurende het jaar veel van ze gevraagd. Maar een aantal ambtenaren werd nadrukkelijk geconfronteerd met het bestuurskrachtonderzoek. Bureau B&A heeft die opdracht van de provincie gekregen. Met als voorwaarde: snelheid. Op 1 september moet (moest) het concept al op het provinciehuis liggen. Daarvoor moesten gesprekken plaatsvinden en door de gemeente heel veel stukken opgestuurd worden. En als dan ook een deel van onze mensen van hun vakantie geniet, snapt u dat het voor collega's een stevige extra klus is om alles te verzamelen. Het is daarbij ook heel vervelend dat er geen overleg kan plaatsvinden met teams die samen aan dezelfde gemeentelijke taak werken. Eigenlijk onmogelijk dus om dit in een vakantieperiode er doorheen te drammen. Maar ja, de gemeente Haaren werkt mee en als de opdrachtgever dat wil….

Mij is de laatste maanden ook vaak gevraagd of het wel een objectief onderzoek is. Als ik dan antwoordde, dat dit toch van zo'n bureau verwacht mag worden, merkte men vaak mijn twijfel. Zoals ook de meeste vragenstellers zelf hadden. Met verwijzing naar het rapport Augusteijn en de bedenkelijke rol van de provincie in dit proces, gaan er toch heel wat inwoners van uit dat de conclusie bij voorbaat vaststaat.

Inmiddels hebben we een paar (eind)gesprekken gehad met de onderzoekers. Eén over de soms respectloze, tendentieuze en beschadigende verslaglegging. En een discussiesessie met conclusies van ons en de onderzoekers. Over de onderzochte onderwerpen zoals woningbouw, N65 en PHS, het sociaal domein en dienstverlening. Bureau B&A concludeerde elk onderdeel met een kleur. Groen, oranje en rood. Het zou niet juist zijn om nu al die conclusies naar buiten te brengen, het was volgens het bureau de basis voor een discussie. Die ook nog met de gemeenteraad zou plaatsvinden.

Het was heel schokkend te horen dat de uitgangspunten voor een bestuurskrachtonderzoek in 2012 zijn afgesproken en nu nog steeds worden gevolgd. Dus bijvoorbeeld niet de WMO-voorziening of het tevredenheidsonderzoek WMO zijn van belang, maar alleen welke (beleids)stukken er vastgesteld zijn. En dat de gemeenteraad met onze inwoners wil praten over wat er in de dorpen belangrijk is voor de leefbaarheid, scoort geen punten. Wel een papieren discussiestuk had dat gedaan. Jammer. Want het is wel 2017.

Binnenkort krijg ik het concept. Kan ik er objectief naar kijken? Misschien. Heb ik er verwachtingen van? Ja, maar die houd ik voor me. Ook geen een tipje opgelicht, in de kleur groen, oranje of rood? Nee, codes laat ik aan de KNMI over. Gelukkig zitten die er wel eens naast.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox