Column wethouder Johan van den Brand: Unaniem

Enkele weken geleden stond ik bij een van de vele bijeenkomsten waar meerdere wethouders aanwezig zijn, in een pauze zomaar wat te praten met enkele 'oude rotten'. We kregen het, geen idee hoe we er bij kwamen, over het belang van unanieme beslissingen van de gemeenteraad bij belangrijke besluiten.

Afgelopen week kon de Tweede Kamer voor het eerst sinds de verkiezingen van maart echt aan de slag. Met een debat over het regeerakkoord. Niet dat ze met zijn allen vanaf maart niets gedaan hebben, integendeel. Kamerleden werken keihard en gebruikten de tijd om zich in hun onderwerpen te verdiepen. Maar nu er weer een regering is kan er over de afgesproken plannen en de uitwerking daarvan gediscussieerd worden. Met heel veel partijen in de Tweede Kamer. Die totaal verschillend naar al die plannen kijken. Er ook heel verschillend over denken. Of het nu de belastingtarieven zijn, de AOW-leeftijd, hypotheekrenteaftrek, studiefinanciering, bezuinigingen in de zorg, het maakt eigenlijk niet uit. Er zal nooit een voorstel zijn waar iedereen voor is. Unaniem aangenomen zal dus uitzonderlijk zijn.

Afgelopen week kwam ook de gemeenteraad van Haaren in een extra vergadering bijeen. Dit om over de burgerpeiling en bestuurlijke toekomst van onze mooie, groene gemeente te spreken. Een belangrijk debat. Ook de Haarense politieke partijen hebben heel vaak verschillende standpunten. Ze benaderen ook onderwerpen vanuit diverse oogpunten. Deze bestuursperiode wordt mede daarom gekenmerkt door heel veel besluiten die niet unaniem zijn.

Des te mooier is het, dat de gemeenteraad over de toekomst van onze dorpen wel een unaniem besluit nam. En dus een duidelijke lijn uitzette met elkaar, terwijl in eerste instantie alle partijen vanuit hun eigen optiek de discussie benaderden. Bij de een gaat het meer om duidelijkheid, bij de ander over behoud van de uitstekende dienstverlening, de snelheid, het proces of nog heel andere aspecten.

Waar zijn de gemeenteraadsleden het unaniem met elkaar over eens? Dat in de vergadering van 21 december aanstaande gekozen gaat worden voor een opsplitsingsdatum op 1 januari 2021 of 2022. En dat er voor die vergadering duidelijkheid moet zijn over hoe zo'n proces verloopt.

Dat kan, want daar is de wet ARHI voor. Dat we snel ook met de buurgemeenten een vervolggesprek hebben. En zeker niet onbelangrijk, dat het college een procesvoorstel gaat aanbieden, waarin wordt ingegaan op het borgen van onze investeringsplannen, de belangen van de inwoners en het personeel en het opzetten van een overlegstructuur. Kortom werk aan de winkel.

Hopelijk haalt deze unanimiteit meteen een heleboel spanning weg. Want dat geeft zoveel negatieve energie. Die kunnen we veel beter gebruiken in het traject dat gaat komen. Een zwaar en complex traject. Want daar zijn we het toch wel unaniem over eens?

Johan van den Brand

Wethouder gemeente Haaren

Meer berichten
Shopbox