Logo meierij.nl


Kinderen op de peuterspeelplaats van de brede school De Sprankel in Haaren doen een spelletje met juffrouw Wendy.
Kinderen op de peuterspeelplaats van de brede school De Sprankel in Haaren doen een spelletje met juffrouw Wendy. (Foto: Peter Corvers)

Vanaf volgend jaar een peuteropvang

HAAREN - Vanaf 2018 komt er één voorschoolse opvang voor alle peuters. Het onderscheid tussen de opvang van peuters in kinderdagverblijven (KDV) en peuterspeelzalen verdwijnt. Dat betekent dat alle kinderen van 2 tot 4 jaar straks hetzelfde pedagogisch aanbod krijgen onder de naam peuteropvang.

Peuters in de leeftijd 2 tot 4 die in het huidige systeem van de peuterspeelzaal gebruik maken gaan in de nieuwe situatie naar dezelfde peutervoorziening als de kinderen van dezelfde leeftijd die nu in de KDV zitten. Deze groepen worden samengevoegd. De huidige peuterspeelzaal verdwijnt. Kinderen in de leeftijd tot 2 blijven gebruik maken van de kinderdagopvang zoals die nu bestaat.

Haaren loopt dit jaar al vooruit op die gelijkschakeling. Vanaf begin dit jaar kunnen kinderen al vanaf 2 jaar gebruik maken van de nieuwe vorm van peuteropvang. De gemeente stimuleert dit door het geven van een toeslag voor peuteropvang aan ouders voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De nieuwe vorm van peuteropvang is in Haaren dit jaar nog nauwelijks toegepast. Niet alle KDV-en willen peuteropvang aanbieden, zo blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Dit komt door ruimtegebrek of doordat er teveel moet worden geïnvesteerd om het rendabel te maken. Wel bieden enkele KDV-en peuters tussen 2 en 4 jaar op enkele momenten in een andere ruimte een apart programma aan, toegesneden op hun leeftijd. De KDV-en laten weten dat de nieuwe wetgeving een groot beroep op hen doen in administratief, organisatorisch en financieel opzicht. Het vraagt ook extra geld voor opleiding en personeel, zo melden de KDV-en.

Uit de enquête blijkt verder dat niet voor alle ouders het verschil tussen peuteropvang en (gewone) kinderdagopvang duidelijk is. Minstens de helft van de peuters gaat naar een vorm van kinderopvang. Niet duidelijk is of dat kinderdagopvang of peuteropvang is. Ongeveer 85% van de kinderen gaat naar een KDV binnen de gemeente Haaren. 5 % kiest voor een KDV buiten de gemeente. Er zijn weinig ouders (8) die hun kind naar gastouderopvang brengen terwijl in Haaren 40 locaties voor gastouderopvang zijn. Waarschijnlijk omdat veel grootouders hun kleinkinderen opvangen.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand kunnen met indicatie van het Basisteam voor Jeugd en Zorg gebruik maken van de peuteropvang. Zij worden extra begeleid (vier in plaats van twee dagdelen) om deze achterstand in te lopen zodat zij daarna kunnen meedraaien op de basisschool. Die opvang is nu kosteloos. Verschillende ouders die hun kind eerst naar de peuterspeelzaal stuurden vanwege de kosten doen dit nu wel.

Meer berichten
Shopbox