Logo meierij.nl


De gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph en de Huurdersbelangenvereniging tekenden onlangs de prestatieafspraken 2018.
De gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph en de Huurdersbelangenvereniging tekenden onlangs de prestatieafspraken 2018. (Foto: Gemeente Boxtel)

Er komen meer betaalbare en duurzame woningen in Boxtel

Aandacht voor betaalbaarheid, verduurzaming van woningen, de slaagkans voor starters vergroten, huisvesting van bijzondere doelgroepen en meer sociale huurwoningen. Op die punten willen gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph en Huurdersbelangenvereniging Boxtel (HBV) het komende jaar meer gaan inzetten. Dat is vastgelegd in de nieuwe Prestatieafspraken 2018.

BOXTEL - De drie partijen vinden betaalbaarheid van de woningen belangrijk. Daarom neemt de woonstichting elk jaar verschillende maatregelen om de woonlasten voor haar huurders te verlagen. Zo matigt St. Joseph haar inkomensafhankelijke huurbeleid voor de doelgroep met een inkomen tot 40.349 euro. De laagste inkomensgroep (op bijstands- en schuldsaneringsniveau) wordt helemaal ontzien. Deze groep krijgt geen jaarlijkse huurverhoging.

De gemeente Boxtel heeft als ambitieuze doelstelling om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. St. Joseph wil ook bijdragen aan deze ambitieuze energiedoelstellingen Daarom onderzoeken zij sinds 2015 samen de mogelijkheden om te komen tot een warmtenet voor bestaande en nieuwbouwlocaties. In 2018 volgt een scenario onderzoek door de gemeente voor energiebesparings- en opwekkingsmogelijkheden. St. Joseph stelt een routekaart op waarin de benodigde stappen beschreven staan om het doel te bereiken. Hierin trekken alle partijen samen op, versterken partijen en elkaar en wordt informatie gedeeld. In 2018-2020 wordt de eerste collectieve zonnepanelenweide gerealiseerd.

Ook bij investeringen in sociale huurwoningen zet St. Joseph in op verduurzaming, waarbij vóór 2025 alle huurwoningen een energielabel B/A moeten hebben. Om de servicekosten te verlagen, plaatst de woonstichting jaarlijks zonnepanelen op gestapelde complexen. Nog dit jaar wordt het 4.000e paneel geplaatst. De stroom die deze zonnepanelen opleveren, is bestemd voor de algemene ruimtes van deze gebouwen.

De toename van de woningvoorraad is echter een grote uitdaging vanwege de beperkte grond waarover de gemeente en St. Joseph beschikken. De woonstichting voegt in de periode 2018-2019 circa 65 huurwoningen toe aan haar woningportefeuille: 20 aan het Ronduutje, 22 in De Kleine Aarde en 25 aan de Albinonistraat. Daarnaast komen er nog 33 nieuwe woningen in Breukelen. In de periode 2020-2025 zou de totale nieuwbouwopgave tussen de 200 en 500 woningen moeten liggen.

Tot slot onderzoeken gemeente en St. Joseph de haalbaarheid om mensen die structureel overlast veroorzaken in een nieuwe woonvorm te huisvesten.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox