Logo meierij.nl


1 januari 2035

Een mooie streefdatum, vind ik. Maar er is wel ambitie voor nodig. Daarom gaan we er na de historische raadsvergadering van deze week, als het aan mij ligt, flink aan werken.

Er zijn ongetwijfeld veel inwoners bezig (geweest) met het onderwerp 'Toekomst gemeente Haaren'. Zo heet ook het agendapunt. Opsplitsen per 1 januari 2021. Of als het echt niet zo snel kan, een jaar later.

We zijn als college inmiddels op bezoek geweest bij de vijf buurgemeenten. Hoewel er verschillen zijn in benadering, verwacht ik wel dat de vijf gemeenteraden ingaan op het verzoek van onze gemeenteraad om in een raadsbesluit zich uit te spreken over de bereidheid tot medewerking.

Dat zou dan in februari moeten gebeuren. Want al lijkt een periode van drie jaar heel lang, voor de procedure die gevolgd moet worden, mag je eigenlijk geen tijd verliezen.

1 Januari 2035, dit jaartal staat ook over onze toekomst, maar dan met een heel andere betekenis. Op de agenda van de gemeenteraad staat namelijk ook het agendapunt 'Duurzaamheidsambities gemeente Haaren'. De raad wordt daarbij gevraagd duurzaamheidsambities vast te stellen.

Het gaat om klimaatmitigatie, het tegengaan van de opwarming van de aarde. En om klimaatadaptatie, het voorbereiden van onze omgeving op de klimaatverandering. Maar iedereen begrijpt natuurlijk, dat we er daarmee nog lang niet zijn. Duurzaamheid vraagt veel meer van ons. En we kunnen dat natuurlijk niet alleen. Het is een taak voor de totale samenleving. Met wat Haaren betreft de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn.
Gelukkig doen we in onze gemeente al heel veel op het gebied van duurzaamheid. Iets om best trots op te zijn. Of kunnen we niet beter zeggen, dat de inwoners al heel veel doen. Iedereen kent toch wel DEH en HEET?

Maar we doen ook een project samen met Enexis. En zonnepanelen zie je al heel wat in onze dorpen, maar weet u hoeveel energie neutrale woningen er al gebouwd zijn? Om maar iets te noemen.
De gemeenteraad wilde trouwens ook wel eens weten wat we allemaal al gedaan hebben of waar we nu mee bezig zijn. Nou, dat is echt heel veel. Op een overzicht staan veel meer dan vijftig activiteiten.

U zou die lijst eens moeten opzoeken bij de agenda van de historische raadsvergadering van 21 december.
Weet u trouwens dat er een scorelijst is van duurzame gemeenten in Nederland? In 2015 stond Haaren op plaats 176, in 2016 op 139. Nu in 2017 al op plaats 68. En in 2035? Nu we onze ambitieuze duurzaamheidsplannen vastleggen?

Dan staan we niet meer op die lijst. Dan bestaat de gemeente Haaren niet meer.

Johan van den Brand

Wethouder gemeente Haaren

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox