Logo meierij.nl


De voedseltuin in Landpark Assisië in Biezenmortel waar ruim 200 mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. Groenten, fruit en kruiden die worden geteeld zijn vooral bestemd voor de voedselpakketten van de Voedselbank in Biezenmortel en Boxtel.
De voedseltuin in Landpark Assisië in Biezenmortel waar ruim 200 mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. Groenten, fruit en kruiden die worden geteeld zijn vooral bestemd voor de voedselpakketten van de Voedselbank in Biezenmortel en Boxtel. (Foto: Peter Corvers)

Meer geld voor bestrijding armoede

Haaren gaat extra geld uittrekken voor mensen met een minimum inkomen. De gemeenteraad besloot 21 december om de armoedegrens op te trekken naar 120 procent van het sociaal minimum waarmee het aansluit bij onderzoek van het CBS. Tot nu toe ligt in Haaren die grens op 110 procent. Daarmee worden echter niet alle inwoners in armoede bereikt, volgens B&W.

HAAREN - Door de drempel te verlagen gaan meer mensen meedoen en haken minder mensen tijdens de procedure af, is de redenering. Voor de maatregel trekt de gemeenteraad 23.000 euro extra uit. Daarnaast krijgt Haaren extra geld van het rijk, de Klijnsmagelden, genoemd naar oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma, bedoeld voor kinderen die opgroeien in armoede. Voor Haaren is dit voor 2018 ruim 34.000 euro. Dit bedrag komt bovenop de 109.000 euro die voor dit jaar nu voor minimabeleid beschikbaar is. Kern van de regeling is dat ook mensen met een laag inkomen, ook zeker kinderen, volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Deze mensen hebben vaak minder mogelijkheden om mee te doen aan sportieve, culturele, educatieve of sociale activiteiten, staat in de nota Armoedebeleid van Haaren. Voorbeelden zijn: lidmaatschap van sportclubs, zwemles of muziekles. Speciale aandacht gaat uit naar gezinnen met kinderen, jongeren van 16 tot 27 jaar. "Deze kinderen lopen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn."

Het grote probleem is dat veel kinderen niet worden bereikt. "We kunnen veel kinderen niet gevonden krijgen", zei wethouder Johan van den Brand. "Dat vind ik verschrikkelijk." Van de 100 kinderen die volgens het CBS in Haaren onder de armoedegrens leven zijn er maar 18 bij de gemeente bekend, aldus de wethouder. Carine Blom (Progressief 96) verzocht met klem op zoek te gaan welke kinderen het betreft. "Ga onderzoeken waar de gelden daadwerkelijk aan worden besteed. Waaraan hebben scholen en verenigingen geholpen? Kunnen we die mensen nog achterhalen?"

Behalve het bereiken van de doelgroep is ook stapeling van regelingen een probleem waardoor mensen 'dubbele bedragen' kunnen incasseren. Voor de VVD was dat reden om tegen het voorstel te stemmen. Boy Scholtze wil dat het college de wir-war aan regelingen omzet in een overzichtelijk beleid. Volgens Van den Brand doet de gemeente al "ontzettend veel" maar is "de dubbeling een heel lastig probleem". Hij zegde toe dit andermaal uit te zoeken. Een voorstel van Progressief 96 de grens tot 130 procent van het minimum inkomen te verhogen kreeg geen steun. De raad bekijkt over een halfjaar de situatie opnieuw.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox