Het Mgr. Bekkersplein in Haaren wordt aangepakt. Alle verhogingen en kunstwerken verdwijnen zodat het plein beter toegankelijk wordt. De kiosk wordt vervangen door een kiosk met een meer nostalgische uitstraling en voorzien van stroom en waterpunten.
Het Mgr. Bekkersplein in Haaren wordt aangepakt. Alle verhogingen en kunstwerken verdwijnen zodat het plein beter toegankelijk wordt. De kiosk wordt vervangen door een kiosk met een meer nostalgische uitstraling en voorzien van stroom en waterpunten. (Foto: Peter Corvers)

Plein Haaren wordt ontmoetingsplek

Het Mgr. Bekkersplein in Haaren wordt op de schop genomen. Het moet een ontmoetingsplek worden voor iedereen met een dorpse uitstraling.

HAAREN - Met de komst van het nieuwe zorgcentrum en de verhuizing van beide basisscholen Klimop en Hasselbraam naar de nieuwe brede School de Sprankel is het tijd om het Mgr. Bekkersplein aan te pakken, is de redenering. Het plein en directe omgeving moeten worden omgetoverd tot een aantrekkelijk middelpunt van het dorp, een verblijfsgebied. Vorig jaar zomer is gestart met een festival in een tent op het plein waar belangstellenden vragen konden stellen. Wat voor sfeer en uitstraling moet het plein krijgen? Maar ook over het gebruik ervan bij activiteiten en evenementen, verkeer en parkeren en toegankelijkheid. Die ideeën en suggesties zijn samengevat in 'gedeelde doelen' waaruit een ontwerp is opgesteld dat is besproken met stakeholders, ondernemers, bestuurders en inwoners.

Wat gaat er veranderen? 'Alle verhogingen, kunstwerken en bestrating op het plein verdwijnen', zegt Rob Grim, stedenbouwkundig ontwerper van Bredase bureau Spacevalue dat het plan heeft ontwikkeld. 'Uitgangspunt zijn de gebouwen aan de randen van het plein: de kerk, de kapel en het zorgcentrum. Die moeten beter in het zicht komen en krijgen een groene voorzijde met seizoensgebonden beplanting. Dit past ook bij Haaren als de 'Tuin van Brabant'. Het gemeentehuis willen we minder prominent maken door het planten van bomen.'

Er komt een nieuwe kiosk op het plein met een nostalgische uitstraling, zegt Grim. 'De huidige kiosk is niet goed toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn en wordt nauwelijks gebruikt. Ook komen daar stroom en waterpunten zodat de kiosk kan worden gebruikt bij activiteiten.' De dorpse uitstraling van het plein moet ook tot uitdrukking komen in de straatstenen. Er moeten meer activiteiten komen, zoals festivals, de week- en boekenmarkt. De kapel krijgt een horecafunctie. 'Een terras is niet zeker, dat hangt af of een ondernemer zich daarvoor aandient.'

Het plein vervalt als parkeerplaats. In de directe omgeving kan bij sporthal Beekdal of achter Haarensteijn worden geparkeerd. De Kerkstraat, nu de doorgaande route, wordt vereenvoudigd. Grim: 'Aan beide zijden van die straat komt een stoep die op bepaalde plekken ook als parkeerplaats kan dienen. Het midden van de Kerkstraat wordt gemarkeerd met een brede strook waardoor deze smaller lijkt. We denken dat hierdoor de rijsnelheid van het verkeer zal verminderen.' In het najaar beginnen de werkzaamheden.

Meer berichten