Logo meierij.nl


Carly, Diny, Jos en Ria van Pinxten en Gerard en Ans Raaymakers vormen met elkaar de commissie die bepaalt wie De Bok Mè Gaauwe Hôrres krijgt uitgereikt. Foto Wendy van Lijssel
Carly, Diny, Jos en Ria van Pinxten en Gerard en Ans Raaymakers vormen met elkaar de commissie die bepaalt wie De Bok Mè Gaauwe Hôrres krijgt uitgereikt. Foto Wendy van Lijssel (Foto: Wendy van Lijssel)

Ne Bok mè Gaauwe Hôrres in Gestel

In de tot Bokkenstal omgedoopte zaal van Absoluut in Sint-Michielsgestel krijgt op maandag 12 februari om elf voor tweeëntwintig oftewel 21.49 uur in een feestelijke entourage iemand 'Ne Bok mè Gaauwe Hôrres opgespeld. De medaille van carnavalsvereniging De Bokkenrijders uit genoemde plaats die daarmee iemand in de schijnwerpers zet die zich al geruime tijd verdienstelijk inzet voor de gemeenschap. Niet specifiek met carnaval maar ook daarbuiten. Iedereen is uitgenodigd voor dit feestelijke moment en aansluitend de viering ervan.

SINT-MICHIELSGESTEL - Al ruim zestig jaar is in Sint-Michielsgestel carnavalsvereniging De Bokkenrijders actief. Een club die in 1956 ontstond vanuit de plaatselijke brandweer, aansluitend ook veel leden vanuit de hockeyclub trok, waarna de familie van Pinxten toetrad. Een grote familie waarvan er nog steeds veel aangesloten zijn wat, zoals erevoorzitter Carly van Pinxten vertelt, "niets wil zeggen, want iedereen kan bij ons aansluiten." Bij voorkeur overigens als er een instrument gespeeld wordt zodat gelijk gezellig meegedaan kan worden met de blaaskapel, maar het hoeft niet. De Bokkenrijders doen namelijk meer dan muziek maken. Ze nemen jaarlijks deel aan de optocht en organiseren buiten het carnaval om de Ruwenberg Parkloop in Sint-Michielsgestel en de Winterfair. Het belangrijkste is plezier hebben met elkaar. Dat staat voorop. Iets waar De Bokkenrijders goed in zijn getuige de staat van dienst van een aantal leden. Zo zijn Gerard en Ans Raaymakers al 50 jaar lid, doen Jos en Ria van Pinxten al 40 jaar mee, staan Carly en Diny al 45 jaar genoteerd en zijn er leden die 20 en 25 jaar op de teller hebben. Iets wat Carly wel kan verklaren: "De Bokkenrijders zijn een eenheid en hebben het gezellig", vat hij het simpel samen. Omdat de vereniging ook buiten carnaval om activiteiten organiseren zijn zij feitelijk het hele jaar doende. Het hoeft echter geen betoog dat vanaf 11/11 tot en met het carnaval vooral het feest der feesten de nodige aandacht krijgt. De club geeft acte de presence bij activiteiten van collega verenigingen en is ondertussen met deelname aan de plaatselijke optocht. "Dit jaar doen we mee met een wagen en een loopgroep", licht Carly een tipje van de sluier op om eerlijkheidshalve toe te voegen: "Verleden jaar werden we tweede en een jaar eerder eerste. Dit jaar houden we het wat simpeler. We doen mee om mee te doen. We zetten dit jaar niet alles op alles voor de eerste prijs." Wie wel prijs heeft is degene die op maandag 12 februari 'Ne Bok mè Gaauwe Hôrres krijgt uitgereikt van De Bokkenrijders. Goedbeschouwd kan het omschreven worden als dé medaille van De Bokkenrijders. Ere metaal en oorkonde voor iemand die zich met, maar ook buiten carnaval over lange periode verdienstelijk maakt binnen de Gestelse gemeenschap. Wie dat is nog niet bekend maar ook in deze wordt al iets prijs gegeven. "Degene die het krijgt, verdient het echt", weet Carly om cryptisch toe te voegen: "Hij is goed bekend, maar toch zijn er weinig die zijn echte naam kennen."

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox