Boxtel bouwt: getekend voor 465 woningen

Op 29 januari ondertekenden wethouder Van de Wiel, de directeur van Van Wanrooij Projectontwikkeling en directeur Van Peer van Bouwbedrijf Van Peer een overeenkomst voor het woningbouwproject Selissen. In dit duurzame project, met een unieke ligging, worden ongeveer 465 woningen gebouwd.

BOXTEL - Woningbouwproject Selissen bevindt zich nu in de startfase. Dat wil zeggen dat in overleg met alle betrokken vakgebieden de plannen nog nader uitgewerkt dienen te worden tot een stedenbouwkundig ontwerp en aansluitend een bestemmingsplan. Wel is duidelijk dat binnen de nieuwbouwwijk Selissen woningen gebouwd worden voor alle doelgroepen. Er worden circa 465, veelal grondgebonden, woningen gerealiseerd, waarvan dertig procent zal bestaan uit sociale woningbouw. Verder zal een voldoende aanbod (ongeveer de helft) aan goedkope- en middeldure huur- en koopwoningen aangeboden worden. Ongeveer 20 procent van de woningen valt in het hogere segment. De ontwikkeling van deze nieuwe woonomgeving zal in afstemming met de bestaande omgevingskwaliteit plaatsvinden. De realisatie zal fasegewijs plaatsvinden.

De wijk wordt gasloos gerealiseerd. De woningen worden zogenaamd all-electric uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte in combinatie met zonne-energie. De woningen zijn hiermee zeer toekomstbestendig en energieneutraal. Dit sluit uitstekend aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Boxtel. De unieke ligging van Selissen is de basis geweest om de wijk te ontwikkelen. Selissen ligt in Boxtel-Noord, nabij de Dommel en tussen de A2 en de Bosscheweg. Hiermee ligt de wijk gunstig ten opzichte van het centrum van Boxtel, diverse landgoederen en de aanwezige uitvalswegen. Met de ligging aan en nabij het historische buurtschap Selissen zal er een eigen identiteit ontstaan.

Meer berichten
Shopbox