Carnaval

Bent u al klaar voor dit bijzondere gebeuren? Of gaat u lekker van een vakantie genieten? Of wordt u bezig gehouden door heel andere dingen? Of misschien wel geen van dit alles.

Al enkele jaren is de periode voor een carnavalsweekend een stuk minder op carnaval gericht, dan bijvoorbeeld in de tijd dat mijn kinderen druk bezig waren met het bouwen van carnavalswagens en het kiezen van de perfecte uitdossing. Want je kunt natuurlijk niet zomaar iets aantrekken met carnaval. We hadden toen ook de bekende ouder-kind discussies over hoe laat onze kinderen thuis moesten zijn. Maar mooi zijn de herinneringen aan die groepjes jeugd die ineens kwamen binnenlopen, dorst hadden of verf nodig hadden, of ook gewoon even geen zin hadden om met carnaval bezig te zijn.

In deze periode beginnen ook volop de voorbereidingen voor de verkiezingen. Achter de schermen, maar ook in de publiciteit. Leuke bijeenkomsten, maar ook veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Bekende zaken, maar ook verrassingen. Zoals dat er toch maar weer vier partijen in Haaren meedoen op 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. De vijfde haakte af. Wil van Pinxteren stopt. Ooit zijn Wil en ik tegelijk als commissielid (wel voor verschillende partijen) begonnen in de Haarense politiek. Hoewel Wil een aantal jaren vooral aan de provinciale politiek besteed heeft, verdwijnt er een brok aan kennis en ervaring. Je kon hem bovendien wel een vergadering laten voorzitten of een procedure laten leiden. Deed hij perfect. Zijn feitenkennis en geheugen werden gerespecteerd en ook gewaardeerd.

Dat laatste kun je helaas niet van iedereen zeggen. In de politiek van de laatste maanden blijkt het geheugen van sommigen wel erg kort. Er worden totaal andere, populaire, standpunten geroepen, dan waarvoor men gestemd heeft in de gemeenteraad. Mijn collega is daar terecht ook al op ingegaan. Dat moeten we natuurlijk, ook niet in verkiezingstijd, willen met elkaar.

Zo werd ik ook in de laatste raadsvergadering aangesproken (aangevallen past beter) over het dossier Haarendael. Door een partij die eerst opriep alles voor behoud van Haarendael te doen, volledig koos voor WVG, maar bewust niet naar informatieavonden (waar dus geen besluiten vallen) komt.

Als dat dan ook nog op een schandalige toon gaat, mogelijk omdat het verkiezingstijd is, vind ik dat verwerpelijk. Moeten we echt niet doen met elkaar. Daar is geen inwoner mee gediend.

Overigens is Haarendael een heel complex dossier. Met een heleboel aspecten. Diverse partijen zijn betrokken. Met heel verschillende belangen. Er is heel veel gebeurd, ook wat binnenskamers moest blijven en dus niet naar buiten is gekomen. Simpelweg, omdat dat niet kon.

Ook nu lopen er weer allerlei dingen. En ook daarover kan niet alles naar buiten. Nog niet tenminste. Wel gaan we over Haarendael met de gemeenteraad in gesprek. Zoals het hoort.

Maar dat is pas over een paar weken. Eerst fijne carnavalsdagen!

Meer berichten