Het team van de Haarense partij Progressief 96 met op de voorgrond lijsttrekker Carine Blom. Progressief 96 wil een onderzoek naar een tunnelbak onder de N65 bij Helvoirt. “Dat alternatief was niet in beeld toen de gemeenteraad in mei 2016 instemde met een fietstunnel.”
Het team van de Haarense partij Progressief 96 met op de voorgrond lijsttrekker Carine Blom. Progressief 96 wil een onderzoek naar een tunnelbak onder de N65 bij Helvoirt. “Dat alternatief was niet in beeld toen de gemeenteraad in mei 2016 instemde met een fietstunnel.” (Foto: Peter Corvers)

'Dorpen klaarmaken voor toekomst'

Voor Progressief 96 heeft het voorbereiden van de opsplitsing van de gemeente Haaren de komende periode prioriteit. De Haarense politieke partij heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor opsplitsing. Nu moet het klaarmaken van de vier dorpen voor samenvoeging bij de buurgemeenten alle aandacht krijgen.

HAAREN - "In tegenstelling tot alle andere partijen heeft Progressief 96 steeds duidelijk gezien dat deze opsplitsing noodzakelijk is", wijst de partij nog eens op haar standpunt over de opsplitsing in haar verkiezingsprogramma.

In dat programma spreekt Progressief 96, evenals het CDA, een voorkeur uit voor een tunnelbak bij kruispunt Torenstraat-Molenstraat. "Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheid van een tunnelbak", zegt lijsttrekker Carine Blom. "Dat alternatief was niet in beeld toen de gemeenteraad in 2016 instemde met een fietstunnel." Volgens Blom blijkt uit het uitwerkingsplan voor een fietstunnel dat dit geen veilige oplossing is voor fietsers. "Er zijn te grote aanrijroutes en de jeugd zoekt straks de kortste oversteekroute, niet de fietstunnel."

Ook in de geplande parallelwegen voorziet Blom problemen. "De afwikkeling van verkeer via smalle straatjes zoals het Schilderstraatje, de Antwerpsebaan of via woonwijken kan niet." Progressief is tegen tijdelijke afsluiting van de N65, zoals nu het plan is. "Maar als dat doorgaat dan moet die afsluiting niet eerder dan dat de verbreding van de A58 klaar is."

Progressief 96 wil dat niet alleen inwoners van de Noenes een gebiedsvisie kunnen opstellen maar ook bewoners van de Distelberg. Blom: "Die bewoners moeten ook samen samen met een adviesbureau aan de slag kunnen voor een visie voor hun woonomgeving." Progressief 96 vindt dat permanente bewoning van recreatiewoningen in die gebieden onder voorwaarden mogelijk moet zijn. "Mensen houden dan meer controle over hun eigen woonomgeving als zij daar het hele jaar wonen. Dat is ook goed voor de sociale veiligheid."

Progressief 96 is voorstander van het aanhouden van de huidige grenzen tussen de dorpen. "Dat is ons uitgangspunt voor het overleg met de inwoners in die grensgebieden. We moeten niet voor de muziek uit lopen. Als de bewoners op goede gronden een andere grens willen dan moeten we daar naar luisteren."

De verkeersproblemen in Esch vragen nog altijd om een oplossing. "Een randweg is niet alleen nodig voor het vrachtverkeer maar ook voor het personenverkeer", zegt Blom. "Die omleiding moet klaar zijn voordat de N65 wordt afgesloten."

Progressief vindt vernieuwing van de Willibrordusschool en van de dorpshuizen in Haaren, Biezenmoetel en Esch nodig.

Meer berichten