De kaft van het boek.
De kaft van het boek.

Boek over boerengezin uit jaren '50 in Helvoirt

Harrie Kemps heeft een boek geschreven over zijn jeugd op een boerderij in Helvoirt, in de vijftiger en zestiger jaren.

Helvoirt - Als derde in de rij van negen kinderen schetst hij in dit boek hoe het er in de vijftiger en zestiger jaren op de boerderij in zijn dorp Helvoirt aan toeging. Het levert een fascinerend tijdsbeeld op. Over hoe het dagelijks leven van die talloze Brabantse keuterboerkes zich decennia lang afspeelde. Met vaak evenveel kinderen als koeien. "Zowel het dagelijks huishouden: wat aten we, wat voor kleren droegen we, waar sliepen we, als het leven op de boerderij: hoe ging dat melken eraan toe, het hooien, oogsten, dorsen en slachten passeren de revue. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij de rol die de ouders in dit gezin speelden. Bewonderenswaardig hoe zij beiden, met slechts lagere school, erin slaagden zo'n groot huishouden te runnen te midden van alle schokkende veranderingen op gebied van de agrarische bedrijfsvoering, opvoeding, religie en moraal."

Zo ontstaat een boeiende familiekroniek, die tevens een spiegelbeeld vormt van het nog eenvoudige na-oorlogse boerenbestaan en het begin van ingrijpende veranderingen in boerenleven, kerk en samenleving. Foto's bieden illustratieve beelden.

Hello Kitty

"We zijn nu zestig jaar verder, hebben zelf alweer kinderen en kleinkinderen die niet met koeien, koren en communiejurkjes opgroeien, maar met iPhone, iPad en Hello Kitty. Sommigen denken dat de melkwagen de melk naar de koe brengt. Hoe de wereld van hun grootouders er vroeger uitzag, daar hebben zij geen notie van.

Meer berichten