Jeannette Zwijnenburg en Lilian Damen,
Jeannette Zwijnenburg en Lilian Damen,

Plankostenfonds helpt zelfbouwers

De woningmarkt in de gemeente Haaren krijgt een nieuwe stimulans. Mensen die samen plannen hebben voor 'zelfbouw' kunnen nu voor een deel van de opstartkosten een renteloze lening krijgen.

Haaren - Op 22 maart tekenden burgemeester Jeannette Zwijnenburg en Lilian Damen, directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant de samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een plankostenfonds Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Initiatiefnemers zijn de gemeente Haaren en Rabobank Hart van Brabant.

CPO plankostenfondsMensen die samen willen bouwen, maken opstartkosten die ze pas later met hun hypotheek kunnen financieren. Deze zogenaamde plankosten bestaan onder andere uit de inhuur van procesbegeleiding en het ontwerp van de architect. Deze kosten moeten worden voorgefinancierd, want een hypothecaire financiering is in deze fase nog niet mogelijk. Voor projecten in de gemeente Haaren kunnen 'samenbouwers' vanaf nu bij het fonds een renteloze lening aanvragen voor deze kosten. Johan van den Brand, wethouder gemeente Haaren: "CPO wordt steeds vaker toegepast. In onze gemeente is een aantal succesvolle voorbeelden te vinden. Wij zijn blij met dit fonds omdat nieuwe CPO-projecten daardoor makkelijker doorgaan."


Een belangrijk voordeel van samen bouwen is dat de groep particulieren zelf zeggenschap heeft over de opzet van het project, het aantal woningen, de architectuur, het materiaalgebruik en de prijzen van de woningen. Vaak gaat het om nieuwbouwprojecten. Maar ook het herbestemmen van oude gebouwen gebeurt steeds vaker in de vorm van CPO.

Jeannette Zwijnenburg, burgemeester van de gemeente Haaren: "Het plankostenfonds draagt een steen bij aan het bouwen van woningen die met de kracht van een groep gerealiseerd worden. En daarmee dragen we bij aan het bouwen van krachtige dorpen."

Meer berichten