Inwoners van Helvoirt kregen op 3 april in het HelvoirThuis de gelegenheid mee te praten over de opsplitsing van de gemeente Haaren. Helvoirt gaat waarschijnlijk naar Vught. Ook over de exacte begrenzing tussen de dorpen konden zij inspreken. Foto: Rens Bressers
Inwoners van Helvoirt kregen op 3 april in het HelvoirThuis de gelegenheid mee te praten over de opsplitsing van de gemeente Haaren. Helvoirt gaat waarschijnlijk naar Vught. Ook over de exacte begrenzing tussen de dorpen konden zij inspreken. Foto: Rens Bressers (Foto: Peter Corvers)

Meepraten over dorpengrenzen

Bij welke gemeente wilt u dat Haaren aansluit en welke begrenzing moet worden aangehouden? Deze twee kernvragen stonden dinsdag 3 april centraal tijdens een inspraakavond over de opsplitsing van de gemeente Haaren. De ongeveer zestig aanwezigen in het HelvoirThuis konden op een formulier hun mening kenbaar maken.

HELVOIRT - De gemeente neemt de grenzen die gelden vanaf het ontstaan van de gemeente Haaren in 1996 en -na toevoeging van Biezenmortel- in 1997. Er wordt eerst een inventarisatie van de reacties van de inwoners gemaakt. Naast Helvoirt zijn er ook bijeenkomsten gehouden in Haaren, Esch en Biezenmortel. Iedereen kan nog tot en met 16 april schriftelijk reageren.

"Wij nemen uw mening zeer serieus", sprak burgemeester Jeannette Zwijnenburg die de avond in Helvoirt opende. Na verwerking van alle reacties stelt de gemeente een plan van aanpak op dat eind april klaar is. Ieder die schriftelijk heeft gereageerd krijgt vervolgens een reactie waarna een ontwerp voor herindeling wordt gemaakt. Dat moet eind dit jaar of begin volgend jaar klaar zijn. Die procedure was aanleiding voor een kritische noot vanuit de zaal: "Waarom wordt er niet eerst teruggekoppeld vanuit de vraag en gaan jullie pas daarna met het plan van aanpak verder", vroeg Marcel Kloprogge zich af. "Dat is veel transparanter." Astrid Goijaarts die namens de gemeente de avond leidde beloofde de opmerking mee te nemen.

Tijdens de inspraakavond schetste Goijaarts een aantal situaties die om een nadere bepaling van de grens vragen. Zo komt de Hooge Raam, nu nog Helvoirts en Haarens grondgebied, volledig in Haaren te liggen. En De Runsvoort komt bij Helvoirt, de Gijzelsestraat bij Biezenmortel, tenzij bewoners in die straten daar anders over denken. Zo werden er verschillende grenssituaties geschetst die om een nieuwe afweging vragen.

Een aantal inwoners vroeg zich af waarom er geen volksraadpleging wordt gehouden over toedeling van de vier dorpen aan de buurgemeenten. "Waarom geen raadpleging voor alle inwoners", sprak Mathijn van de Pas. "Ik vind dit nogal vrijblijvend." De gemeente reageerde met de opmerking dat iedereen de gelegenheid heeft om zijn mening te geven tijdens de inspraakavonden. Na afloop bleken meer bezoekers van de avond de mening van Van de Pas te delen. Er waren ook andere kritische geluiden: de gemeente Haaren kan over de exacte begrenzing voor bepaalde percelen of straten beter in overleg gaan met de betreffende bewoner(s). "Daar moet je niet een hele zaal mensen bij betrekken. Uiteindelijk gaat het er toch om hoe die bewoners daar zelf over denken."

Meer berichten