De kranslegging in Sint-Michielsgestel een van de voorgaande jaren.
De kranslegging in Sint-Michielsgestel een van de voorgaande jaren.

Herdenk jij ook mee in Sint-Michielsgestel?

Dodenherdenking vindt dit jaar op 4 mei plaats in de kerk H. Michaël in Sint-Michielsgestel. GESTEL Events nodigt iedereen van harte uit om samen stil te staan bij de slachtoffers, die gevallen zijn tijdens oorlogen en in de strijd om vrede. De Dodenherdenking begint om 19.30 uur. Het volledige programma staat op de site van GESTEL Events.

Sint-Michielsgestel - De laatste jaren komen steeds meer ouders met kinderen naar de Dodenherdenking. Juist deze doelgroep is belangrijk voor het nationale thema 'Geef vrijheid door'.

Na de herdenking in de kerk vindt op twee locaties de kranslegging plaats: op het kerkplein aan de Nieuwstraat en bij het monument Northhamptonshire Yeomanry bij Elde Groep De Beemden aan de Beemdweg.

GESTEL Events nodigt u uit om in de stille tocht van het kerkplein naar de Beemdweg mee te lopen.

Voorzitter Henk van Roosmalen: "Ik vind dat veel meer mensen Dodenherdenking kunnen bijwonen. Vooral ook ouders met kinderen; die kunnen vrede doorgeven."

Hij vertelt verder. "Vrede wordt in ons land als gewoon ervaren, terwijl niet ver van ons land de gevechten dagelijks plaatsvinden. Denk in dit kader ook aan aanslagen in de ons omringende landen. Natuurlijk is iedereen druk met zichzelf, met het gezin en het werk, maar op 4 mei Dodenherdenking bijwonen is in mijn ogen geen opgave. Ik roep de burgers van Sint-Michielsgestel graag op om dit moment bij te wonen."

Slachtoffers

De slachtoffers van de twee wereldoorlogen worden herdacht. Maar zeker ook de gevallen militairen die na 1945 ingezet werden om vrede in Indië en andere Aziatische landen, in Afrikaanse landen, in Balkanlanden en landen in het Midden-Oosten (vaak in NAVO-verband) te realiseren.

Tot de dag van vandaag worden Nederlandse militairen ingezet om in landen, waar politieke onrust heerst, die onrust te beheersten zonder dat er dodelijke slachtoffers onder de militairen en de burgers vallen. "Dat lukt helaas niet altijd", melden gruwelijke tv-uitzendingen en krantenverslagen.

Tijdens de dienst in de H. Michaëlkerk zal Gestelnaar Mark Hueber, die twee vredesmissies actief was, een korte toespraak houden.

De organisatie is in handen van Gestel Events in samenwerking met Gedenk Hen Die Vielen.

Medewerking komt verder van onder meer de Koninklijke Harmonie St. Michaël, De Beemden en parochie H. Michaël.

Scoutinggroep Petrus Donders verleent medewerking bij het protocol tijdens de kransleggingen.

Meer berichten