Melkveehouder Alexander Vugts is een van de boeren die in de problemen is gekomen door de maatregel van de overheid om het fosfaatplafond te verlagen. Met zijn collega's komt hij in actie om zijn bedrijf te redden.
Melkveehouder Alexander Vugts is een van de boeren die in de problemen is gekomen door de maatregel van de overheid om het fosfaatplafond te verlagen. Met zijn collega's komt hij in actie om zijn bedrijf te redden. (Foto: )

Boeren in nood komen in actie

Lisette Broess-Croonen

Ongeveer achthonderd melkveebedrijven dreigen op korte termijn om te vallen

Nederlandse melkveehouders luiden de noodklok. Dankzij nieuwe maatregelen van de overheid, zijn er ongeveer achthonderd familiebedrijven die om dreigen te vallen. De Haarense melkveehouder Alexander Vugts is een van die boeren.

Haaren - Op het bedrijf van Vugts staan de koeien rustig te eten in hun ruime stal, klaar om daarna de wei in te gaan. De kalfjes liggen te rusten op een dikke laag stro. Vugts is al zijn hele leven boer in hart en ziel. "Het zit bij mij in de genen. Ik ben de zevende generatie in dit bedrijf en mijn zoon wil graag de achtste worden. Maar of hij die droom nog waar kan maken weten we niet. We zijn op het moment constant in gesprek met adviseurs en banken, want we hebben echt een groot probleem."

Dat probleem ontstond in 2015.

Vugts bouwde een nieuwe stal voor zijn koeien

voorzien van alle gemakken voor zijn koeien, met de bedoeling om uit te kunnen breiden. "Ons bedrijf is met deze stal klaar voor de toekomst, precies zoals de overheid het wil hebben. Het is een gezinsbedrijf met een duurzame stal, waarbij de koeien naar buiten kunnen. Binnen hebben ze alle ruimte om te liggen op zachte matrassen. Bovendien heeft ons bedrijf ook de functie als zorgboerderij. De nieuwe stal was een flinke investering, maar omdat er meer koeien in kunnen, zouden we meer inkomen krijgen."

Tot de overheid in datzelfde jaar ineens besloot dat alle melkveebedrijven moesten krimpen, vanwege het fosfaatplafond. "Je kan wel fosfaatrechten kopen, maar die zijn heel erg duur. Te duur als je net een nieuwe stal hebt gebouwd. Ik heb nu dus een dure nieuwe stal staan, maar kan deze maar voor een deel gebruiken. Ik heb honderd koeien en bouwde een stal voor honderdvijfveertig. Maar nu moet ik van die honderd zelfs nog een deel wegdoen. Daardoor kan ik niet aan mijn financiële verplichtingen voldoen."

Innovatief uit de Knel

Vugts is niet de enige met dit probleem. Een aantal boeren richtte de groep 'Innovatief uit de Knel' op. "Zij zitten allemaal in dezelfde situatie. Bij de meeste maatregelen van de overheid hoort een goede knelgevalregeling, maar minister Schouten doet hier niet aan mee. Begin december vorig jaar hebben we een petitie aangeboden en zijn we in gesprek gegaan met minister Carola Schouten. Zij vroeg ons een rapport te schrijven met een aanbeveling op de wet. We hebben alles goed in kaart gebracht en oplossingen aangedragen. Uiteindelijk mochten we weer op gesprek komen en werd ons verteld dat ze niets voor ons konden doen. Honderden uren werk zat er in dit rapport en het was allemaal voor niets. Ondertussen hebben we ook de stap naar de rechter gezet en het lijkt erop dat de overheid op die uitspraak gaat wachten maar die tijd hebben we helemaal niet. Dat betekent dat er bedrijven gaan omvallen. Als je te veel koeien hebt, betaal je een hoge boete, maar als je er te weinig hebt, heb je geen inkomen."

Fosfaatplafond

De reden dat de overheid de nieuwe maatregel inzette, was dat het fosfaatplafond werd overschreden. "Maar door verduurzaming en innovatie is de uitstoot van broeikasgassen met bijna vijftig procent verminderd. Er zit veel minder fosfaat in het voer waardoor er ook minder fosfaat wordt geproduceerd. We zitten inmiddels ruim onder het fosfaatplafond dat de EU heeft ingesteld. Een milieuprobleem is er op het moment dus niet en toch krijgen we steeds het deksel op de neus. De minister heeft genoeg mogelijkheden om de knelgevallen te helpen. Bijvoorbeeld door het fosfaat in het voer nog verder te minderen waardoor er minder fosfaat in de mest komt. Een andere oplossing is warme sanering van de varkensboeren die willen stoppen. Met de 'ruimte' die daardoor vrijkomt, kunnen alle knelgevallen worden geholpen."

Tijd voor actie

Omdat de boeren er met de minister (nog) niet uit zijn gekomen, besloten ze om het volk aan te gaan schrijven. "Boerin Agnes, bekend van Boer zoekt Vrouw, is ons boegbeeld. Ook zij zit dankzij deze nieuwe maatregel in de problemen. Op Facebook zijn we een petitie begonnen en gelukkig slaat die goed aan. Mede dankzij het nieuwe programma van Yvon Jaspers 'Onze boerderij', heeft de bevolking steeds beter door wat de boeren allemaal doen.

Het vak is mooi maar heeft ook knelpunten

Als we op deze manier doorgaan, zal over een aantal jaar echter maar de helft van de boeren familiebedrijven over zijn. Er zijn wel Chinese investeerders die hier bedrijven over willen nemen en megastallen willen neerzetten om te produceren voor China. Dat kan toch niet zijn wat we willen. We plannen ook een actie in Den Haag. We weten nog niet precies wat voor actie, maar in ieder geval wel een ludieke. We vragen nu echt aandacht voor ons probleem, want er moet snel een oplossing komen. Als we over de kop gaan weet ik echt niet wat ik dan moet doen. Het boer zijn zit in mijn bloed. Ik ken genoeg boeren die naast de financiële problemen, ook in emotioneel opzicht in de problemen zitten. Niet iedereen gaat hetzelfde om met deze druk."

Petitie

Met de petitie hopen de boeren meer druk te kunnen zetten op de overheid en te laten zien dat de Nederlandse bevolking meeleeft. Daarom vragen ze iedereen om de petitie op de facebookpagina @innovatiefuitdeknel te tekenen.

Meer berichten