Veel inwoners van Helvoirt vinden dat in de Kastanjelaan trottoirs moeten komen waardoor deze laan veiliger wordt.
Veel inwoners van Helvoirt vinden dat in de Kastanjelaan trottoirs moeten komen waardoor deze laan veiliger wordt. (Foto: )

'Helvoirt moet eigenwijs naar Vught'

Peter Corvers

Plein Helvoirt houdt enquête

Helvoirt laat er geen onduidelijkheid over bestaan: een tunnelbak is verreweg de beste oplossing voor de problemen bij het kruispunt met rijksweg de N65. Dat blijkt uit een peiling van het dorpsplatform Plein Helvoirt waar de inwoners zich konden uitspreken over verbeteringen in het dorp.

HELVOIRT - De ruim 300 deelnemers aan de peiling brachten 1.267 geldige stemmen uit. De meeste inwoners, circa 17 procent, oftewel 210 inwoners, kozen een tunnelbak bij de kruising van Helvoirt met rijksweg N65. Ook het plan voor een eigen NS-perron in Helvoirt krijgt veel bijval: 162 inwoners stemden voor de mogelijkheid om in de toekomst in Helvoirt de trein te kunnen nemen. In hoeverre dit een realistische optie is blijft ongewis. De NS liet al eerder weten dat dit een "complexe aangelegenheid" is. De aanleg van trottoirs in de Kastanjelaan is een wens die veel wordt gekozen: 124 inwoners kruisen dit aan. Veel inwoners ervaren dit als een onveilige straat omdat trottoirs ontbreken. Een natuurspeeltuin en/of kinderboerderij wordt met 106 stemmen ook door veel mensen genoemd.

Verder scoren hoog in de enquête van Plein Helvoirt: een nieuw gezondheidscentrum, een gemeentebalie, meer fietspaden in het buitengebied, een grofvuilstortplaats, centraal vuurwerk tijdens Oud en Nieuw, een collectief voor de aanschaf van zonnepanelen en een jongerensoos in jeugdhuis Den Inbreng.

Deelnemers konden ook eigen ideeën voorstellen. Opvallend in het onderzoek is dat verschillende mensen wijzen op overlast van hondenpoep in de dorpskom. Maar ook het onderhoud van groen, een beter openbaar vervoer, bankjes, meer winkels, een brievenbus op het Van Goghplein, de veiligheid in de Achterstraat, een kiosk en een wandelpad in het Helvoirtse Broek.

Veel deelnemers geven spontaan aan de peiling van het dorpsflatform een goed idee te vinden "maar dan moet er wel wat mee gedaan worden". Plein Helvoirt heeft aangegeven met de uitkomst van de enquête aan de slag te gaan. Inwoners die zich willen inspannen om wensen te realiseren kunnen zich melden.

Plein Helvoirt is onlangs opgericht door een aantal Helvoirtenaren. Het wordt geen dorpsraad, vereniging of coöperatie, lieten de initiatiefnemers bij de oprichting weten. Het wil vooral thema's in de schijnwerpers plaatsen zoals verkeer en duurzaamheid. Maar ook concrete acties staan op het programma, zoals een activiteitenmarkt in het HelvoirThuis, een treinhalte of een jongerensoos. Met de nu gehouden enquête wil het platform meer inzicht krijgen in de wensen van dorpsgenoten en samen met inwoners tot verbeteringen komen.

Plein Helvoirt kan niet los worden gezien van de herindeling van dit dorp bij Vught, vanaf 1 januari 2021. "We willen dat dingen behouden blijven of beter worden. Dat Helvoirt een actief, zelfbewust en eigenwijs stukje van de gemeente Vught wordt, maar vooral een mooi dorp blijft", aldus de initiatiefnemers.

Meer berichten