Bij grenzen tussen dorpen worden nog alleen onlogische grenzen gecorrigeerd, zoals de Gijzelsestraat, deels Helvoirt en Biezenmortel.
Bij grenzen tussen dorpen worden nog alleen onlogische grenzen gecorrigeerd, zoals de Gijzelsestraat, deels Helvoirt en Biezenmortel. (Foto: )

Haaren op koers voor opsplitsing

Herindelingsontwerp in december

Haaren en de buurgemeenten koersen aan op herindeling op 1 januari 2021. Nadat de gemeenteraad op 5 juli heeft beslist over toedeling van de vier dorpen kunnen stappen worden gezet voor vaststelling van het herindelingsontwerp door de vijf gemeenten in december.

HAAREN - Haaren gaat naar Oisterwijk, Helvoirt naar Vught, Esch komt bij Boxtel en Biezenmortel bij Tilburg, een keuze die is gebaseerd op een breed draagvlak onder de bevolking. "Opsplitsing is een complex proces", sprak Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen in december tegen de raad. Zijn belangrijkste advies aan de raad: 'Houd het heft in eigen hand.' De hoogleraar liet weten dat opdeling op 1 januari 2021 goed haalbaar is als de vaart erin wordt gehouden. Onder leiding van procesregisseur Audrey Rohen, die al eerder in Friesland met het bijltje van opsplitsen en opheffen hakte, is het proces voortvarend ingezet

Na verdeling van de vier kernen is het nu zaak snel helderheid te krijgen over de precieze grenzen tussen de dorpen. Een van de zes ambtelijke werkgroepen buigt zich daarover. Uitgangspunt zijn de bestaande grenzen. Dat betekent dat Heusden, dat zich onlangs terugtrok uit het proces, geen Helvoirts grondgebied erbij krijgt. Daarvoor was onder de Helvoirtse bevolking geen animo. Maar ook voor bijvoorbeeld de Ruiting zal er straks weinig veranderen. Afwijkingen van de huidige grens gaan niet verder dan perceelsniveau. Dan gaat het om onlogische grenzen, zoals bij de Heusdensebaan in Oisterwijk, de Gijzelsestraat en de Oude Bosschebaan in Helvoirt.

De raadsleden van de vier gemeenten worden met enige regelmaat bijgepraat over politiek-bestuurlijke zaken. Zo kwam vrijdag 6 juli de klankbordgroep in Boxtel bijeen. Eerder ontving burgemeester Roderick van de Mortel alle raadsleden in Vught. In september is Oisterwijk gastheer voor de raadsleden. Voor Vught en Oisterwijk betekent toevoeging van Helvoirt en Haaren dat zij de 30.000 inwonersgrens passeren waardoor de gemeenteraden van 21 naar 23 raadsleden gaan. Het grondgebied van Vught wordt na herindeling met bijna 70 procent uitgebreid, dat van Oisterwijk met ruim de helft.

Het komende halfjaar moet veel worden afgetikt, zoals verdeling activa en passiva en personele zaken. In december stellen de gemeenten het ontwerp herindelingswet vast, Tilburg op 17 december, de overige gemeenten een dag later. Daarna geeft de provincie een zienswijze over dat ontwerp en gaat het naar Binnenlandse Zaken. In dat scenario is 1 januari 2021 haalbaar.

Ben Brands, oud-wethouder in Vught, was nauw betrokken bij de splitsing van Maasdonk. "In het traject zullen best wrijvingen ontstaan, het blijft complex, zeker voor het personeel en budgets die worden verdeeld. Belangrijk is dat de gemeenschapszin van de dorpen betekenis krijgt in de vorm van een dorpsraad of ander platform. Dan is er een 'linking pin' met de nieuwe gemeente."

Meer berichten