Het gemeentebestuur van Haaren wil voor de opsplitsing het Mgr. Bekkersplein vernieuwen. Dat gebeurt in 2019.
Het gemeentebestuur van Haaren wil voor de opsplitsing het Mgr. Bekkersplein vernieuwen. Dat gebeurt in 2019. (Foto: )

Zorgen om dienstverlening Haaren

Peter Corvers

Extra geld nodig voor personeel

De komende opsplitsing van de gemeente Haaren op 1 januari 2021 is er op gericht de dorpen verantwoord over te dragen aan de buurgemeenten. Maar tegelijk zal de dienstverlening, ondanks uitstroom van personeel, op peil moeten blijven.

HAAREN - De gemeente wil een goede overdracht van de vier dorpen naar de buurgemeenten. De Perspectiefnota, de basis voor de begroting van 2019, staat bol van de begrippen 'leefbaarheid en duurzaamheid'. In dat stuk leggen B&W en de raad nog voor een keer nadrukkelijk wensen vast voordat de aanstaande opsplitsing de wezenlijke zeggenschap verlamt. De begroting 2019 die in november op de agenda staat wordt cruciaal omdat het –ook al– de laatste begroting is waar de raad een stevige vinger in de pap heeft.

Leefbaarheid en duurzaamheid betekenen vooral vernieuwing in de dorpen, zoals van het Mgr. Bekkersplein en dorpshuis Den Domp in Haaren en De Vorselaer in Biezenmortel samen met de Franciscusschool. In Esch staat nieuwbouw van de Willibrordusschool centraal eventueel met dorpshuis De Es. Voor Helvoirt, al verrijkt met een gloednieuw centrum, speelt vooral herontwikkeling van de dr. Landmanschool en oplossing van het onveilige kruispunt met de N65. Voor al die zaken moet ruimte worden gevonden in de begroting 2019.

Maar nu alle hens aan dek moet zijn ziet Haaren ambtenaren vertrekken die met de opsplitsing in het vooruitzicht kiezen voor de zekerheid van een baan elders. Die uitstroom moet worden opgevangen door tijdelijke krachten die vaak duurder zijn. Bovendien gaat er veel tijd van medewerkers zitten in werk dat met de opsplitsing te maken heeft. Dit alles betekent voor dit jaar al zo'n 700.000 euro extra personeelskosten. Dat bedrag zal de komende jaren alleen nog maar oplopen.

De raad maakt zich zorgen over die personele situatie. Voor de borging van de personele belangen komt een convenant in het kader van de herindeling. Maar hoe waarborg je de komende periode de dienstverlening? "Zorg dat er voldoende ruimte is voor de dienstverlening", stelde Boy Scholtze (VVD) die in een motie de raad op 5 juli met succes opriep de komende jaren extra geld voor personeel uit te trekken. Frank de Werdt (CDA) stelde voor met buurgemeenten arbeidsrechtelijke afspraken te maken "zodat de uitstroom afneemt".

En dan zijn er nog zaken waarvan het belang in twijfel wordt getrokken. Zoals: moet B&W nog proberen de destijds wegbezuinigde bibliotheek terug te halen? Nee, vindt de oppositie. Bovendien zijn er burgerinitiatieven voor biebs ontstaan. "Moet dit nu prioriteit hebben terwijl de druk op de ambtenaren al zo hoog is", stelde Scholtze. Voor die bieb heeft B&W 120.000 euro op de plank liggen."Wat gaat u daarmee doen?", vroeg Johan van den Brand (S'95) aan wethouder Adrienne Verschuren. De scholen zijn niet tevreden met de bieb-initiatieven, sprak zij. "Ik ga met scholen, gemeenten en Bibliotheek Brabant in overleg hoe we de biebs weer terug kunnen krijgen."

Meer berichten