In Reigerskant in Esch begint volgend jaar de bouw van maximaal 75 woningen.
In Reigerskant in Esch begint volgend jaar de bouw van maximaal 75 woningen. (Foto: Peter Corvers)

Reigerskant nieuwe uitbreiding Esch

Peter Corvers

Maximaal 75 woningen vanaf 2019

In Reigerskant in Esch worden vanaf volgend jaar maximaal 75 woningen gebouwd. Het nieuwe wijkje is vooralsnog de laatste uitbreiding van Esch nadat begin dit jaar woningbouw aan de Essche Akker werd afgerond.

ESCH - Woningbouw aan de Reigerskant is een aantal jaren vertraagd door bezwaren van een aantal inwoners. Inbreuk op privacy en de geplande ontsluitingsweg zijn de belangrijkste bezwaren. Het beroep van twee inwoners bij de Raad van State veegde dit rechtscollege in april van tafel waardoor niets woningbouw meer in de weg staat.

Het nieuwe woongebied ligt ten oosten van de kern van Esch, grenst aan tuinen van woningen aan de Dorpsstraat, het Nieuwland en de Runsdijk. "Er tussen 65 tot 75 woningen, afhankelijk van de vraag", zegt wethouder Harrie van Hal (ruimtelijke ordening). "Een aantal inwoners van Esch heeft zich bij de gemeente gemeld om via collectief opdrachtgeverschap (cpo) woningen in eigen beheer te bouwen. Dat zullen vooral seniorenwoningen worden." Bij cpo gaat het om ontwikkeling van woningen onder eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap met een zelfgekozen architect en aannemer. De inwoners bepalen hoe de huizen eruit komen te zien binnen de gestelde eisen.

Verder zal het woningaanbod gevarieerd zijn overeenkomstig de Woonvisie, meldt Van Hal. "Ook komen er dus woningen voor starters en doorstromers en circa tien sociale huurwoningen." Verder is er plek voor 20 kavels vanaf circa 300 m2 tot ruim 500 m2. Aannemersbedrijf Reuvers BV uit Oss, die een grondpositie in het gebied heeft, bouwt achttien woningen. De wethouder geeft desgevraagd aan dat het nieuwe wijkje voor Esch "van groot belang" is. "Dat geldt voor elk dorp, nieuwbouw draagt bij aan de leefbaarheid van elke kern."

Het nieuwe woongebied zal, zoals het er nu uitziet, in oktober bouwrijp worden gemaakt, verwacht Van Hal. "Dan zou begin volgend jaar de bouw van de eerste woningen kunnen beginnen." Dat gebeurt in fasen. "We gaan voor Esch tien tot vijftien woningen per jaar bouwen. Dat betekent dus dat rond 2024 de Reigerskant voltooid kan zijn." De bouw zal beginnen aan de zuidkant van het gebied, nabij het Nieuwland, vooral om logistieke reden voor het bouwverkeer. In totaal wordt het woonwijkje straks aan drie kanten ontsloten. Daarvoor komt er een ontsluitingsweg die uitkomt op de Runsdijk. Het wandelpad tussen Dorpsstraat en Willibrordusweg wordt afgesloten. Namens een aantal bewoners vroeg raadslid Christien van Schijndel aan B&W om hiervan af te zien. "Veel inwoners nemen dit kerkpad omdat het een kortere route is naar het dorp, ook veel kinderen die naar school gaan. Het pad ontlast ook de drie ontsluitingswegen die zijn gepland." B&W stelt dat bij realisatie van het wijkje het pad grotendeels in de bebouwde kom komt te liggen waardoor de openbaarheid automatisch vervalt. Het pad wordt meegenomen in de ontwikkeling van het plan.

Meer berichten