De Franciscusschool in Biezenmortel wordt vernieuwd met een dorpshuis en gymzaal. De Vorselaer wordt gesloopt.
De Franciscusschool in Biezenmortel wordt vernieuwd met een dorpshuis en gymzaal. De Vorselaer wordt gesloopt. (Foto: )

Haaren zet geen grote stappen meer

Peter Corvers

Overdracht van taken al in 2020

Van de gemeente Haaren zijn in deze korte bestuursperiode tot 2021 geen hemelbestormende initiatieven meer te verwachten. Het gaat er vooral om dat zij de vier dorpen goed voorbereidt op de overdracht naar de buurgemeenten. En daar heeft het de handen meer dan vol aan.

HAAREN - Haaren gaat "geen grote stappen meer zetten zonder de ontvangende gemeenten erbij te betrekken", schrijft het college dan ook in de Perspectiefnota die een blik werpt op de laatste jaren van de gemeente Haaren tot 2021. Vught, Oisterwijk, Boxtel en Tilburg worden immers "eigenaar van de erfenis van onze bestuurlijke besluiten", zoals B&W het uitdrukt. En dus worden zonder die gemeenten geen "grote en dure projecten" meer opgestart. 2019 is een overgangsjaar, in 2020 worden al veel taken overgedragen.

De begroting voor volgend jaar is dan ook de laatste waarin de Haarense raad nog daadwerkelijk zijn eigen wensen kan neerleggen al zal het voor grote investeringen 'de buren' moeten raadplegen. Dat geldt ook voor de wensenlijst die de vorige raad al heeft opgesteld: vernieuwing van de dorpshuizen in Haaren, Esch en Biezenmortel en de scholen in de laatste twee dorpen. Voor die investeringen zijn immers geen bedragen in de begroting opgenomen zodat het college daarover met de 'ontvangende' gemeenten aan tafel moet.

"Niet alles is halleluja", schrijft B&W in de Perspectiefnota. Zo geeft de groeiende vraag naar jeugdzorg meer dan een verdubbeling van de kosten te zien: 100.000 dit jaar naar 223.000 voor de jaren daarna. De jeugdzorg moet eenvoudiger worden. Dat is nodig om een snellere en effectievere inzet van ondersteuning of hulp mogelijk te maken. En ook om de kosten beheersbaar te houden. Deze 'enorme operatie' gebeurt samen met andere gemeenten. Behalve de jeugdzorg vraagt ook regionale samenwerking steeds hogere bijdragen.

Zorgen zijn er ook over het personeel dat het gemeentehuis uitloopt omdat het kiest voor de zekerheid van een baan elders. Die uitstroom wordt opgevangen met tijdelijke contracten die veel duurder zijn. Daar komt bij dat veel medewerkers in beslag worden genomen door werk dat met de opsplitsing te maken heeft. Die tijd kan niet worden besteed aan de eigenlijke taken. Al met al is Haaren dit jaar al 700.000 euro meer kwijt aan personeel, een bedrag dat de komende jaren alleen nog maar oploopt. Haaren wil voorkomen dat de dienstverlening aan de burgers in de knel komt. Niet voor niets is het waarborgen van de dienstverlening aan burgers een vast agendapunt in het overleg tussen de vijf gemeenten. Detachering vanuit andere gemeenten, tijdelijke inhuur en vroegtijdig overdracht van taken -ver voor de opsplitsingsdatum- kunnen daaraan bijdragen.

Intussen probeert B&W ambtenaren te binden, zoals via korte cursussen en workshops en door het geven van uitdagende klussen. Enkele ambtenaren hebben op voorhand toegezegd te blijven totdat voor Haaren 'het doek valt'.

Meer berichten