DVG is actief in de dorpen van de gemeente Haaren: Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt.
DVG is actief in de dorpen van de gemeente Haaren: Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt. (Foto: )

Wat doet de DVG uit Haaren?

Redactie

Informeren, inspireren, steunen

De voorspelling is dat in 2040 dementie volksziekte nummer één is. Dat gaat waarschijnlijk ook op voor de gemeente Haaren, waar relatief veel ouderen wonen. Sinds enkele jaren is in de gemeente de Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) actief. Wat doet zij precies voor de groeiende groep ouderen met dementie en voor hun omgeving?

Haaren - De werkgroep DVG Haaren heeft verschillende doelen, waaronder kennis over dementie vergroten. Ze doet dat onder andere door thema-avonden te houden, afwisselend in een van de dorpen van de gemeente Haaren: Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt. ,,De onderwerpen daarvan zijn divers", zegt werkgroepvoorzitter Edward de Vries. "We hebben een avond over het belang van bewegen gehad, maar ook over hoe om te gaan met mensen met dementie, onder de noemer 'Vergeet dementie, onthoud de mens'. De avonden worden goed bezocht."

Met de thema-avonden wil de werkgroep informeren en inspireren. Daarbij is het voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers een laagdrempelige manier om informatie te krijgen en eventueel lotgenoten te ontmoeten. Naar buiten treden met deze ziekte is namelijk niet voor iedereen gemakkelijk. Daardoor kunnen mensen echter ook de juiste ondersteuning mislopen. De afgelopen twee jaar is er bijvoorbeeld dagbesteding begonnen in de dorpen Helvoirt en Esch. Fijn voor mensen met dementie, maar ook voor hun mantelzorgers.

De werkgroep zorgt dus onder andere voor informatie en ze deelt kennis, ook over preventie. Ze regelt praktische ondersteuning en projecten. Zo heeft elk dorp een EHBD koffer met leerzame en herkenbare informatie. Belangrijk voor de werkgroep is eveneens: zorgen voor meer bewustwording over dementie. Zodat iedereen ervan doordrongen is dat mensen met dementie onderdeel zijn van de gemeenschap. "We willen dat individuele burgers, maar ook organisaties, instanties, verenigingen, winkeliers en de gemeente zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Meer berichten