De kruising op rijksweg N65 bij Helvoirt wordt waarschijnlijk een ongelijkvloerse kruising, derhalve met een tunnelbak.
De kruising op rijksweg N65 bij Helvoirt wordt waarschijnlijk een ongelijkvloerse kruising, derhalve met een tunnelbak. (Foto: Peter Corvers)

N65 bij Helvoirt vrijwel zeker verdiept

Peter Corvers

Ook N65 bij Boslaan wordt verdiept

De kans is groot dat er bij de kruising op rijksweg N65 bij Helvoirt een tunnelbak komt. Dat geldt ook voor de kruising Vijverbosweg – Boslaan in Vught. Een principebesluit moet nog worden genomen maar direct betrokkenen gaan uit van een ongelijkvloerse kruising op beide knooppunten.

Helvoirt - In maart werd bekend dat er meer geld vrijkomt voor aanvullende maatregelen, zo'n 16 miljoen euro, waardoor op beide verkeerspunten een verdiepte ligging mogelijk wordt. Tot dan toe werd uitgegaan van het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA) uit 2016 dat inhoudt dat alleen de N65 bij de John F. Kennedylaan en de Bréautélaan in Vught verdiept wordt aangelegd. Bij de Boslaan – Vijverbosweg zouden extra opstelstroken komen en bij Helvoirt een fietstunnel.

Het ruimere budget, ontstaan na nieuwe berekeningen van het bureau dat betrokken is bij de uitwerking van het plan, geeft mogelijkheden tot 'optimaliseren', of zoals de variant in vakjargon heet, de VKA-Plus. Een verdiepte ligging is veiliger en geeft een betere doorstroming. Ook komt de VKA-Plus tegemoet aan de vele bezwaren vanuit Helvoirt en Vught tegen het oorspronkelijk plan (VKA) dat overigens nog steeds op tafel ligt. "Deze zomer is benut om te bezien of het plan haalbaar is en wat precies de gevolgen zijn", zegt de Vughtse wethouder Guus van Woesik. Volgens hem zijn de pijlen van de betrokken overheden nu gericht op een verdiepte ligging voor beide knooppunten. Van Woesik noemt de variant VKA-Plus "een zeer serieuze optie." Andere direct betrokkenen bevestigen dat. Van Woesik benadrukt dat zowel de gemeente Vught als Haaren moeten bijbetalen aan deze oplossing die ruimschoots meer kost dan de beschikbare 16 miljoen euro. Beide gemeenten hebben eerder laten weten hiervoor in de buidel te willen tasten. Saillant detail in dit verband is dat Helvoirt over twee jaar bij Vught hoort zodat deze gemeente wellicht de rekening in zijn geheel betaalt.

Op dit moment zijn de stuurgroep, met Rijkswaterstaat, ministerie I&W, provincie en beide gemeenten, en bureaus bezig met de technische uitwerking van het plan, zoals maximale breedte en diepte van de tunnel en bodem- en grondwater. Van Woesik: "Bij tunnels van 20 meter diep heeft dit ingrijpende gevolgen voor de waterhuishouding voor Vught dat dan in tweeën wordt gesplitst. Dat moet allemaal worden onderzocht."

Van Woesik wijst erop dat uit prognoses blijkt dat met de VKA uit 2016 het verkeer over een aantal jaren toch weer dichtslibt. "De stuurgroep wil dus een optimale oplossing die ook daarmee rekening houdt. Zij heeft eerder kennisgenomen van de eerste uitkomsten van aanvullende onderzoeken naar optimalisaties", doelt Van Woesik op verdiepte ligging. "De rekenmeesters van Rijkswaterstaat willen de komende maanden de modellen doorrekenen." Om de uitkomsten daarvan te kunnen bespreken is een overleg van de stuurgroep verschoven naar eind november. "Mogelijk valt er dan een beslissing."

Meer berichten