Haaren heeft geld gereserveerd voor onder meer nieuwbouw van dorpshuis De Vorselaer in Biezenmortel.
Haaren heeft geld gereserveerd voor onder meer nieuwbouw van dorpshuis De Vorselaer in Biezenmortel. (Foto: )

Dorpen moeten zelf eerste stap zetten

Peter Corvers

Geld voor dorpshuizen en school

Haaren heeft vier miljoen euro opzij gelegd voor drie grote projecten: dorpshuis de Vorselaer in combinatie met de Franciscusschool in Biezenmortel, dorpshuis Den Domp in Haaren en de Sint Willibrordusschool in Esch. Initiatiefnemers moeten zelf met plannen komen voor nieuwbouw of renovatie van de gedateerde gebouwen en ook financieel bijdragen.

HAAREN - De Haarense gemeenteraad besliste eerder al dat de gemeente geen kartrekker meer is van dit soort grote nieuwbouwprojecten. In de programmabegroting voor 2019 die het college vorige week presenteerde wordt daar nog eens fijntjes op gewezen: de gemeente heeft "niet een alles bepalende, betalende en trekkende rol, maar juist een ondersteunende". Vanuit de vier dorpen zullen initiatieven moeten komen om gemeenschapsvoorzieningen zoals dorpshuizen te vernieuwen.

Voor de grote projecten staan de beheersstichtingen van de Vorselaer, Den Domp en het schoolbestuur van de Sint Willibrordusschool aan de lat. Zij zijn ook financieel verantwoordelijk. De raad heeft deze instellingen kredieten verstrekt voor het uitvoeren van onderzoek en het inschakelen van deskundigen. Dat stelde de stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren in staat een studie te doen naar een nieuw Den Domp. Met het schoolbestuur van de Sint Willibrordusschool is de gemeente in overleg over renovatie van de school - waar de voorkeur van B&W naar uitgaat. De gemeente is bereid, als aanvulling op onderwijsgelden, bij te dragen in 'duurzaam onderhoud' van de school. In Biezenmortel praten schoolbestuur, het bestuur van De Vorselaer en de coöperatie over een nieuw dorpshuis. "Zij moeten allereerst met een ruimtevisie komen", zegt wethouder Martien Vromans. Op dit moment ligt er nog geen concreet plan.

Uit de begroting blijkt verder dat de reconstructie van de Torenstraat in Helvoirt, die voor langzaam verkeer en voetgangers veiliger moet worden, in 2020 wordt uitgevoerd. De herinrichting van het Mgr. Bekkersplein in Haaren gaat in 2019 op de schop met als doel een aantrekkelijk dorpshart te creëren. Verder zet het college in op een ongelijkvloerse kruising op rijksweg N65 bij Helvoirt. Vorige week werd bekend dat voor een echte oplossing van de verkeersproblemen op de N65 voor langere termijn 37 miljoen euro extra nodig is bovenop de begrote 108 miljoen waar tot nu toe van wordt uitgegaan. Ook Haaren zal extra geld moeten vrijmaken. Op dit moment is op de Haarense begroting 'slechts' drie miljoen euro gereserveerd. Saillant is dat Helvoirt over twee jaar bij Vught hoort zodat deze gemeente de meerkosten wellicht in zijn geheel betaalt.

Vorige week stelden de colleges van Haaren, Vught, Oisterwijk, Boxtel en Tilburg het herindelingsontwerp vast voor opsplitsing van Haaren. De gemeenteraden van de vijf gemeenten zullen naar verwachting in december deze stap volgen en het ontwerp vaststellen. Daarmee zetten de vijf gemeenten een definitieve stap naar herindeling van Haaren vanaf 1 januari 2021.

Meer berichten