Foto:

Laverhof bestaat 25 jaar en dat werd gevierd

Redactie

De gespecialiseerde dagbesteding en dagbehandeling van Laverhof in Schijndel bestaat deze maand 25 jaar. Reden voor een feestje. Vrijwilligers, medewerkers en enkele oud-medewerkers vierden dit samen met de cliënten.

Schijndel - "Het was een gezellig samenzijn met koffie en gebak. Zo'n twintig ouderen maken momenteel gebruik van de gespecialiseerde dagbesteding", zegt teammanager Welzijn Dion van Kaathoven. "Het aantal cliënten fluctueert. Het is een golvende beweging. Zoals ook het aantal dagen dat cliënten komen varieert. De een komt een keer in de week, de ander vier dagen, afhankelijk van noodzaak en behoefte."

"De dagbesteding is bedoeld om op een ontspannen manier de dag zinvol in te vullen. De dag begint 's morgens rond half tien met een kopje koffie en bijbuurten. Daarna wordt de krant gelezen, worden er spelletjes gedaan of andere activiteiten ondernomen. Bij mooi weer wordt er een wandeling gemaakt, of een bezoek aan de moestuin gebracht. 's Middags wordt er samen gegeten en om vier uur gaat iedereen weer naar huis", aldus Dion.

De dagbesteding kan worden gecombineerd met dagbehandeling in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. De dagbesteding heeft samen met dit behandelteam van Laverhof deskundigheid op het gebied van een aantal ziektebeelden, zoals Parkinson, dementie, CVA et cetera. Dion: "We werken vraaggericht en doelgericht. Het dagprogramma sluit zoveel mogelijk aan op de behoeften van de deelnemers. Dat de dagbesteding ook de mantelzorgers ontlast, mag duidelijk zijn."

Waar de gemeente vanuit welzijnswerk sociale activiteiten in de wijken aanbiedt om ouderen uit hun isolement te halen, biedt Laverhof dagbesteding voor ouderen die daarvoor op indicatie in aanmerking komen. Voor hen zijn de reguliere voorzieningen niet toereikend. Meestal maken zij al gebruik van een vorm van thuiszorg. Komen er signalen van de mantelzorger, de thuiszorg of de cliënt, dan wordt de wijkverpleegkundige ingeschakeld.

Meer berichten