Foto:

Gildezilver gadegeslagen

Pet in de hand, sigaar tussen de vingers maar vooral je borst vooruit als al dat mooie gildezilver wordt gadegeslagen. Een mooie foto uit 1931, gemaakt tijdens het groot schuttersfeest ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van gilde Sint Joris in Haaren. Dat 400-jarig bestaan is een beetje een gokje want hoe oud het gilde in Haaren precies is, dat is niet meer te achterhalen: alle papieren van vóór 1900 zijn verloren gegaan. Maar duidelijk is wel dat de basis al in de zestiende eeuw werd gelegd, zo meent de heemkundekring uit Haaren.

Haaren - Eén van de oudste gildestukken is een 'medaillon in het zilver', mogelijk ook te zien op de foto? In dat geval zal het de Bossche burgemeester F. van Lanschot – hier in de rol van oudheidkundige – vast niet zijn ontgaan. Want het gildezilver – oftewel zilver in bezit van een schuttersgilde of broederschap –is te verdelen in verschillende onderdelen. Het patroonschild is het 'oersymbool' van een broederschap. Dit schild, in grote variatie van vorm, draagt de naam van het gilde en een afbeelding van de schutspatroon. Maar ook het koningsschild, en het wedstrijdzilver maken onderdeel uit van het gildezilver.

Ook in deze tijd zijn diverse gilden nog volop actief. Haaren telt nu drie gilden, om de zes jaar wordt om het koningschap gestreden. Er wordt nu niet meer geschoten op een losse "vogel" maar op een vaste "koningsvogel". Maar de traditie van het zilver blijft uiteraard behouden. Reageren kan via de website www.bhic.nl/haaren en ga naar Kijk naar toen.

Meer berichten