Foto:

B&W Haaren: eerst plannen, dan geld

Peter Corvers

Geen duidelijkheid voor oppositie

Samenwerking en VVD willen meer duidelijkheid rondom drie grote projecten die voor de opsplitsing van Haaren moeten zijn geregeld: nieuwbouw voor de dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel en renovatie van de school in Esch. Maar het college kon tijdens het begrotingsdebat op donderdag 1 november deze partijen niet tegemoet komen.

HAAREN - De oppositie wilde vooral weten hoeveel het gemeentebestuur wil uitgeven voor een nieuwe Den Domp en De Vorselaer, dorpshuizen die allang niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor de drie projecten staat nu een stelpost van vier miljoen op de begroting omdat een exacte raming nog niet is te maken, vindt B&W, omdat er nog geen concrete plannen zijn. Volgens wethouder Harry van Hal komt de beheersstichting van Den Domp in februari met een concreet plan naar buiten. Voor de VVD was die toezegging volstrekt onvoldoende. De partij noemde de "al zeven maanden durende onduidelijkheid erg teleurstellend". De VVD diende een motie in waarin zij aandrong alsnog bedragen aan de projecten toe te kennen. Ook andere zaken die volgens de VVD te laag zijn geraamd in de begroting, zoals woningbouw, omgevingsdienst, Veiligheidsregio, N65 en sociaal domein, kunnen dan worden aangepast. De motie kreeg evenwel geen steun. Samenwerking 95 zag daarvan af, vooral vanwege procedurele hobbels –de motie maakt het opstellen van een nieuwe begroting noodzakelijk.

Progressief 96 wees erop dat voor Haaren de lasten voor alle zaken die de VVD noemt volstrekt onhaalbaar zijn. "De gemeente kan die investeringen nooit betalen", zei Jos Barends. Progressief en ook CDA delen de zorgen van de VVD maar vinden dat B&W pas keuzes kan maken zodra er concrete plannen bekend zijn. De raad liet blijken meer dan vier miljoen op tafel te willen leggen voor de drie projecten als blijkt dat dit ook noodzakelijk is.

Over de noodzaak van een tunnelbak bij rijksweg N65 bij Helvoirt zijn alle partijen het eens. Maar de meerkosten van zo'n verdiepte ligging bij Vught en Helvoirt, 37 miljoen, baart de politiek zorgen. "Onduidelijk is wie dat gaat betalen", stelde Johan van den Brand (S'95). Hij wilde daarover duidelijkheid en over de gevolgen van een tunnelbak. Die leidt tot het vervallen van twee aansluitingen op de N65 waardoor Helvoirt veel meer verkeersstromen te verwerken krijgt. Wethouder Carine Blom zegde toe dat er de komende maanden meer duidelijkheid komt.

De VVD is de enige partij die geen onderzoek wil naar de haalbaarheid van een treinstation in Helvoirt. "Volkomen onrealistisch", vindt Boy Scholtze. Ook Samenwerking 95 is zeer sceptisch over een station maar blokkert een onderzoek niet. CDA en Progressief zien een treinstation vooral als een alternatief voor de periode dat rijksweg N65 acht maanden wordt afgesloten, waarschijnlijk in 2023. Op een vraag van Samenwerking 95 of over een station al met de NS wordt gesproken liet wethouder Martien Vromans weten dat een gesprek wordt voorbereid.

Meer berichten