Informatie over Werkgroep DVG bij Ineke Matheeuwsen (tel. 06 - 8369 2717) of via dvghaaren@gmail.com.
Informatie over Werkgroep DVG bij Ineke Matheeuwsen (tel. 06 - 8369 2717) of via dvghaaren@gmail.com. (Foto: DVG)

DVG Haaren: 'Welke zorg is er voor mensen met dementie?'

In de gemeente Haaren zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en -professionals betrokken bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Iedereen heeft daarin zijn 'eigen stukje' en eigen kennis en vaardigheden, maar gelukkig weet iedereen elkaar óók goed te vinden.

Haaren - Zo kunnen deze professionals van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Met als doel: zorg en ondersteuning voor mensen met dementie goed regelen en op elkaar afstemmen, zodat die zo optimaal mogelijk is.

Wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsen, casemanagers dementie en medewerkers van welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Al deze mensen houden zich in de gemeente Haaren beroepsmatig bezig met mensen met dementie. Regelmatig komen ze bij elkaar voor overleg. Maar ook daarbuiten weten ze elkaar goed te vinden. Dat is fijn en nuttig. Zo kunnen ze sneller anticiperen op de zorg die nodig is, elkaars kennis aanvullen en vragen van betrokkenen zo goed en snel mogelijk beantwoorden. Of bijvoorbeeld samen kijken: welke zorg is nu nodig? De praktijkondersteuner van de huisarts is meestal de eerste zorgprofessional bij wie iemand met dementie terechtkomt. Vaak is de wijkverpleegkundige de volgende die ingeschakeld wordt. De wijkverpleegkundige is, samen met de thuiszorgmedewerkers, degene die het meest over de vloer komt voor dagelijkse zorg en ondersteuning. En daardoor goed op de hoogte is van wat er speelt en nodig is. Als er een verandering is in de zorgvraag, of bijvoorbeeld een gesprek met de familie gewenst is, kan de wijkverpleegkundige overleggen met de casemanager. Om samen te 'sparren' over wat nodig is. De casemanager dementie loopt van A tot Z mee met iemand die dementie heeft en bekleedt daarin allerlei rollen. Van een luisterend oor zijn, tot informatie verstrekken, tot alle mogelijke vragen beantwoorden en soms, uiteindelijk, tot een opname mee regelen.

Samen zijn deze professionals verantwoordelijk om, uiteraard samen met de cliënt zelf, de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Samen zorgen ze voor een stevig en veilig netwerk, zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich gedragen en geborgen voelen. En de juiste praktische ondersteuning krijgen. Vaak met als doel: zo lang en zo aangenaam mogelijk thuis blijven wonen, want meestal is dat de grootste wens. Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren bestaat uit vrijwilligers en zorgprofessionals uit de vier kernen van de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente.

Meer berichten