Foto:

Kanttekeningen bij N65-plan Helvoirt

Peter Corvers

Vragen bij afsluitingen van N65

Bij Helvoirt komt definitief een verdiepte ligging bij rijksweg N65. Dat besluit werd door veel betrokkenen positief ontvangen. Het maakt de weg veiliger, is de redenering. Maar oppositiepartij Samenwerking 95 vindt dat de gemeente Haaren eerst moet bezien wat de gevolgen voor Helvoirt zijn als er twee aansluitingen op de N65 komen te vervallen.

Helvoirt - In de nieuwe plannen worden de aansluitingen van de Achterstraat en het Schilderstraat geschrapt. "Wat zijn de gevolgen daarvan? Wij zijn niet tegen een tunnelbak maar daar zal toch eerst naar gekeken moeten worden", zegt Johan van den Brand (Samenwerking 95). Eerder sprak voormalig wethouder Eric van den Dungen al over een verkeerstoename van 68 procent door de Torenstraat. Dat zou blijken uit berekeningen.

Wethouder Carine Blom vindt dat percentage "niet reëel. "Als je aan een knop draait veranderen er altijd een aantal zaken. Mensen gaan andere keuzes maken. De druk op de Torenstraat zal echt wel toenemen maar dat gaan we monitoren. Bij de herinrichting van de Torenstraat in 2019 wordt daarmee rekening gehouden." Blom vindt dat een tunnelbak in alle opzichten "een grote winst is ten opzichte van de huidige situatie en de eerder geplande fietstunnel. "Die winst is niet met cijfers te onderschrijven."

Van den Brand zet ook vraagtekens bij de financiering voor Haaren dat drie miljoen euro voor de N65 heeft gereserveerd maar nu 2,5 miljoen extra neertellen. "Die drie miljoen was een unaniem besluit van de raad maar in beginsel ook een maximumbedrag. Nu komt daar dus 2,5 miljoen bovenop." Van den Brand vreest dat dit ten koste gaat van de drie grote projecten, nieuwe dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel en renovatie voor de school in Esch, waarvoor nu vier miljoen is begroot. "Is er daarom maar vier miljoen begroot?" Volgens wethouder Blom zit er geen verband tussen de meerkosten voor de N65 en de drie grote project.

De Fietsersbond Vught/Haaren is blij met de verdiepte ligging die, behalve in Helvoirt, nu ook bij kruising Vijverbosweg – Boslaan in Vught komt. "Dat is een hele verbetering met de fietstunnel die bij Helvoirt nu is gepland", zegt Jan-Willem Hommes. "Een punt van aandacht in beide situaties is wel de oversteek, vindt hij. "De fietsers moeten straks veilig de weg kunnen oversteken, met vrij liggende paden. Dat is nog niet duidelijk." De Natuurbrug die vlakbij restaurant Het Groene Woud komt vindt Hommes winst. "Die brug wordt ook geschikt voor voetgangers en fietsers zodat daar een veilige oversteek komt. Dat geldt ook voor de fietstunnel die verderop in Helvoirt bij de Kreitestraat is gepland." In de plannen krijgt verder de A65, vanaf de afslag bij het provinciehuis, waar nu 120 km. mag worden gereden, een 80 km. limiet. Met de werkzaamheden wordt in 2021 een begin gemaakt.

Op maandag 10 december om 19.30 uur is er een informatieavond over de reconstructie van N65 in brasserie De Bolle Keizer, Lindelaan in Helvoirt.

Meer berichten