De gemeente Haaren beoordeelt een plan van Wim Vugts voor een hotel, zorgwoningen, appartementen en woningen op Haarendael.
De gemeente Haaren beoordeelt een plan van Wim Vugts voor een hotel, zorgwoningen, appartementen en woningen op Haarendael. (Foto: )

Toekomst Haarendael blijft onzeker

Peter Corvers

Plan Wim Vugts: hotel en woningen

De ontwikkelingen rondom het al jaren leegstaande landgoed Haarendael in Haaren komen in een stroomversnelling. Maar met de verkoop van het monumentale pand aan de Haarense ondernemer Wim Vugts lijkt de toekomst van het voormalige grootseminarie echter allerminst zeker.

HAAREN - Vugts wil er een hotel, zorgvoorzieningen, appartementen en woningen realiseren. Daarvoor heeft hij een plan laten ontwikkelen en bij de gemeente ingediend. Het gemeentebestuur neemt daar deze maand nog een besluit over, laat wethouder Harry van Hal weten. "Dat plan past in principe in de Structuurvisie Haarendael. We moeten bezien of de verschillende onderdelen van dat plan een samenhangend geheel vormen."

Van een 'permanent' hotel voor arbeidsmigranten kan geen sprake zijn. "Een hotel is niet bedoeld voor permanente bewoning. Daar moeten wij op toezien. Vugts moet tevoren duidelijk aangeven wat zijn bedoeling is. Is het hotel bedoeld voor arbeidsmigranten of voor mensen die hier komen recreëren. Dat maakt een groot verschil. Daar moeten we afspraken over kunnen maken."

Arbeidsmigranten uit Oost- Midden- en Zuid-Europa (EU-arbeidsmigranten) mogen zich in Nederland tijdelijk huisvesten. Van Hal: "Veel bedrijven binnen de gemeente Haaren hebben arbeidsmigranten nodig voor hun bedrijfsvoering. Bij bedrijven die niet zelf kunnen voorzien in die huisvesting heeft de gemeente een rol om de voorwaarden te scheppen voor adequate huisvesting. Wij willen meewerken aan fatsoenlijke en humane huisvesting. Daar moeten wij op toezien, ook of de migranten legaal zijn. Een ander verhaal is onderdak bieden aan migranten die bijvoorbeeld bij Bol.com werken. Daar ligt wel een spanningsveld want dat vergt een intensieve controle. We willen voorkomen dat we elke dag moeten handhaven."

Van Hal zegt dat in de plannen voor Haarendael ook nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de omgeving zoals de toestroom van meer verkeer. "Het maakt een groot verschil of je daar 50 gezinnen laat huisvesten of pakweg 300 alleenstaanden." Een ander punt is dat het landgoed toegankelijk blijft voor de gemeenschap. "Dat zal moeten blijken uit de uitwerking van de plannen." De gemeente zal zich ook sterk maken voor het voortbestaan van de Gedenkplaats Haaren die in het pand is ondergebracht, al is de toekomst van dat 'museum' onzeker. De plannen van Vugts maken in elk geval wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Vorige week sloot Wim Vugts de toegangswegen bij Haarendael met dranghekken af om verder vandalisme te voorkomen. Volgens Vugts neemt de overlast toe sinds het pand is gesloten nadat op 11 oktober een drugslab werd ontdekt. De gemeente onderzoekt of de afgesloten wegen openbaar zijn. In dat geval volgen maatregelen. Vugts wil toezichthouders op Haarendael laten verblijven. Van Hal: "Daar willen we onder voorwaarden aan meewerken maar dan moeten we wel spelregels afspreken, zoals over de taken van deze mensen."

Meer berichten