Foto: Rens Bressers

N65-plan op hoofdlijnen duidelijk

Peter Corvers

Fietsersbond plaatst kanttekeningen

Het is wel duidelijk dat veel inwoners van Helvoirt de oplossing voor een tunnelbak op de kruising met rijksweg N65 in hun dorp de beste oplossing vinden. De plannen die tijdens een zeer druk bezochte informatiebijeenkomst op maandag 10 december in brasserie De Bolle Keizer in Helvoirt werden gepresenteerd moeten nog wel nader worden uitgewerkt.

HELVOIRT - Met die ongelijkvloerse kruising waarbij fietsers over de verdiepte N65 worden geleid is de eerder geplande fietstunnel van de baan. Die tunnel riep veel bezwaren op vanuit Helvoirt omdat het geen afdoende oplossing is voor de problemen op het kruispunt. Bovendien blijkt uit onderzoek dat die fietstunnel in combinatie met uitbreiding van het kruispunt op langere termijn de files onvoldoende zou oplossen.

De tunnelbak betekent dat het doorgaande verkeer op de N65 wordt gescheiden van fietsers en het lokale verkeer, de meest veilige oplossing. Het verkeer vanuit Helvoirt kan bij een rotonde bij Lots/Rijwielcentrale straks kiezen voor een oversteek richting Haaren of linksaf naar een nieuwe toerit richting Tilburg. Richting Den Bosch kiest men na oversteek op de rotonde voor de oprit naar het oosten. Fietsers rijden straks over gescheiden fietspaden over de N65, via een rotonde of een ovonde, een ovaal verkeersplein.

"De hoofdlijnen zijn in beton gegoten", sprak wethouder Carine Blom. "Er is nog ruimte voor precieze invulling." Veel vragen kunnen pas worden beantwoord nadat de detailplannen bekend zijn. Duidelijk is dat het BP-tankstation bij Helvoirt moet worden verplaatst, waarschijnlijk naar een plek verderop langs de N65. De Achterstraat en het Schilderstraatje worden afgesloten. Autoverkeer richting Tilburg kan, behoudens de oprit bij de Torenstraat, straks alleen via Udenhout bij de Kreitenmolenstraat de N65 op. Tijdens de bijeenkomst werd niet duidelijk wat de gevolgen zijn van afsluiting van beide straten voor de verkeersdruk op de Torenstraat. Dit wordt nog onderzocht.

Doorgaand fietsen wordt straks alleen mogelijk aan de zuidkant van de N65. In de toekomst moet dat een snelfietspad worden. Fietsers die vanuit Helvoirt naar Vught willen moeten straks eerst de N65 over bij de Torenstraat en kunnen eventueel terug ter hoogte van de Broekley waar een ecoduct komt of verderop bij de Boslaan. Vanuit Vught is fietsen naar Helvoirt aan de noordkant mogelijk tot het ecoduct. De fietsersbond Vught/Haaren plaatst hier vraagtekens bij. "Vanuit Vught zou je moeten kunnen doorfietsen tot Helvoirt", zegt Jan-Willem Hommes. "Maar er moet eigenlijk aan beide zijden van de N65 een tweerichtingen fietspad komen." Overigens steunt de Fietsersbond Vught/Haaren de plannen op hoofdlijnen, zoals de ongelijkvloerse kruising in Helvoirt. "Dat is een hele verbetering."

In januari wordt een concept-bestemmingsplan opgesteld, medio 2019 start de formele inspraak. Het streven is om tussen 2021 en 2023 de plannen uit te voeren.

Meer berichten