Foto:

Herindeling Haaren is stap dichterbij

Peter Corvers

Vijf gemeenten stellen ontwerp vast

De opsplitsing van de gemeente Haaren op 1 januari 2021 is sinds vorige week weer een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraden gingen op 17 en 18 december akkoord met het herindelingsontwerp: Helvoirt naar Vught, Haaren naar Oisterwijk, Esch komt bij Boxtel en Biezenmortel bij Tilburg.

Regio - Vught is de enige gemeente waar de gemeenteraad een kanttekening maakte bij het voorstel tot herindeling. De raad nam een motie aan waarin het bij de stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van de vijf gemeentebesturen, aandringt om landgoed Beukenhorst, eigendom van de familie Van Rijckevorsel, met villa en landerijen bij de gemeente Vught in te delen. De Vughtse raad vindt die grens inconsequent. De partijen verwijzen daarvoor naar de grenskeuze bij de Oude Bosschebaan en camping Weideblik. Die camping wordt om 'economische redenen' bij Tilburg toegewezen als enige perceel aan de noordkant van de Oude Bosschebaan. Dat leidt tot een merkwaardige kronkel in de grens met Vught. Waarom dan voor Beukenhorst géén uitzondering maken, redeneert de raad. In het ontwerp wordt de grens tussen Boxtel en Vught nu getrokken tussen de villa van Van Rijckevorsel en de landerijen die deel uitmaken van het landgoed. Die staan nu op Haarens grondgebied maar vallen straks onder de gemeente Boxtel. Dat is meten met twee maten, vindt de Vughtse raad.

Bibian van Rijckevorsel wil het liefst dat het landgoed in zijn geheel naar Vught gaat. "Wij hebben nu niet alleen met twee gemeenten te maken maar ook met de provincie en Den Haag. Dat geeft veel bureaucratie, we willen een praktische oplossing", zegt hij. "Als tweede optie, als de eerste niet kan, zou het landgoed voor een deel naar Vught kunnen. Het gaat dan om de gronden ten oosten van Groenendaal en ten zuiden van Halsebroek, beide tot aan de Essche Stroom. Die laatste optie, de troefkaart, heb ik al gespeeld." Van Rijckevorstel zegt "zeker een zienswijze in te dienen".

Een motie van CDA en D66 waarin deze partijen aandringen om de Helvoirtse bevolking vanaf nu al bij allerlei zaken te betrekken haalde het niet. Volgens burgemeester Roderick van de Mortel gebeurt dit bij gemeenschappelijke belangen nu al. Maar een formele regeling stuit op juridische bezwaren. Van de Mortel ontraadde de motie.

Als enige gemeente stemde Haaren niet unaniem voor het ontwerp: de VVD was tegen. "We weten dat we het proces daarmee niet frustreren", relativeert Boy Scholtze die keus. De VVD wijst op de "onlogische grens" die tussen Helvoirt en Biezenmortel wordt getrokken. Om de zwaardere procedure van een herindeling te ontlopen en de 'lichtere' grenscorrectie mogelijk te maken, denkt Scholtze. Voor Biezenmortel zijn er daarom geen vervroegde verkiezingen in november 2020. "Die inwoners wordt anderhalf jaar het democratisch recht om te stemmen onthouden." In Tilburg werd aan de grenscorrectie in de raad geen woord besteed. Een hamerslag volstond.

Meer berichten