Foto:

Versgebakken hosties

Geknield en op de tong: wie heeft er nog op die manier de hostie ontvangen? Vanaf de jaren zestig gaat dat anders en geeft de pastoor de gelovigen de communie direct in de hand. Wat niet is gewijzigd, is de plek waar de hosties worden gebakken: bakkerij St. Michael in Sint-Michielsgestel. Een hostie is een stukje brood dat in de eucharistieviering wordt gebruikt. Als je te communie gaat, ontvang je een hostie die door de priester is geheiligd. Door die handeling is de hostie geworden tot het Lichaam van Christus.

Sint-Michielsgestel - Het woord hostie komt overigens van het Latijnse hostia dat slachtoffer betekent. In de praktijk zijn het ronde schijfjes ongedesemd tarwebrood (zuivere bloem met water). Verreweg de meeste hosties komen uit de hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel. Die bakkerij is in 1844 opgericht door de zusters van het Instituut voor Doven, dat sinds 1840 in Sint-Michielsgestel is gehuisvest. In het Instituut werd gezorgd voor doven, slechthorenden en doofblinden en ook het bijbrengen van de katholieke geloofsovertuiging maakte daar onderdeel vanuit. Tegenwoordig is dit instituut gefuseerd en maakt het onderdeel uit van Kentalis. Ook vandaag de dag wordt er nog dagelijks gewerkt in de bakkerij door dove en slechthorende cliënten, maar ook door mensen met een verstandelijke beperking. Dit is een productie van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Reageren: www.bhic.nl/sint-michielsgestel.

Meer berichten