Jeugdinstelling De La Salle in Boxtel. Deze gemeente, Haaren en Gestel moeten specialistische jeugdzorg nu ook uitvoeren binnen de regio.
Jeugdinstelling De La Salle in Boxtel. Deze gemeente, Haaren en Gestel moeten specialistische jeugdzorg nu ook uitvoeren binnen de regio. (Foto: )

Alle jeugdzorg alsnog regionaal

Peter Corvers

Haaren, Boxtel en Gestel terug bij af

De gemeenten Haaren, Boxtel en Sint Michielsgestel moeten blijven deelnemen aan de centrumregeling jeugdzorg. De gemeenteraden van de drie gemeenten hadden al ingestemd om de inkoop van specialistische jeugdzorg zelf te organiseren, maar de regio Noordoost Brabant staat dat niet toe.

HAAREN - Boxtel, Haaren en Gestel besloten vorig jaar een deel van deze inkoop zelf in te kopen voor zorgvormen zonder verblijf. De drie gemeenten werken op het gebied van jeugdhulp samen met dertien gemeenten in Noordoost Brabant. Die centrumregeling loopt op 1 januari 2020 af. De nieuwe regeling van de zestien gemeenten verplicht echter tot een volledige samenwerking of helemaal niet. Andere varianten zijn niet mogelijk. De drie gemeentebesturen stellen nu hun gemeenteraden voor alsnog regionaal op te trekken met een 'volledig pakket'.

Haaren, Boxtel en Gestel willen specialistische jeugdzorg zelf inkopen omdat dan een effectieve sturing mogelijk is. "Dat was even slikken", zegt de Haarense wethouder Adrienne Verschuren. "Een betere inkoop komt ten goede aan de inwoners die je meer zorg op maat kunt bieden." De drie gemeenten overwegen niet de lokale inkoop in eigen beheer te doen, los van het regionaal verband. "Met het wegvallen van deze inkoop blijft er een te marginaal deel van de specialistische zorg over om dit nog lokaal te organiseren", zegt Verschuren. Dit heeft ook consequenties voor de specialistische Wmo-zorg. De drie gemeenten wilden de Wmo en jeugdhulp meer samenbrengen zodat voor zowel cliënten en zorgaanbieders een soepeler regeling tot stand zou komen in de praktijk. Voor die opzet hadden zij al vier formatieplaatsen vrijgemaakt om zelf de inkoop te organiseren. Het alleen inkopen van Wmo-hulp brengt financiële risico's met zich mee en is ook niet efficiënt voor zowel zorgaanbieders als voor de gemeenten zelf. De gemeenten wijzen erop dat een aantal uitgangspunten voor lokale inkoop zoals zij dat wilden gaan doen nu is overgenomen in de nieuwe centrumregeling. Verschuren: "Lokale zorgaanbieders krijgen meer kansen om deel te nemen. Ook mogen gemeenten zelf proefprojecten beginnen zodat we een plan op onze eigen manier kunnen uitvoeren."

De jeugdhulp is vanaf 2015 van het rijk naar gemeenten gegaan inclusief de specialistische jeugdzorg zoals ggz, jongeren met een verstandelijke beperking en gesloten jeugdhulp. Gemeenten krijgen daarvoor minder geld terwijl de vraag naar jeugdhulp toeneemt. Ook in Noordoost Brabant is er daardoor "een grote financiële druk", zo blijkt uit een evaluatie. Ook blijkt daaruit dat cliënten niet altijd (langer) zorg krijgen omdat dit niet past binnen het budget, soms weigeren zorgaanbieders cliënten zonder dat er een passend alternatief is. Wachtlijsten en lange administratieve procedures leiden vaak tot vertraging bij het aanbieden van zorg. Bij een aantal gemeenten liggen het transformatieplan en geld op de plank omdat jeugdzorg nog niet 'in de markt kan worden gezet'.

Meer berichten