Foto:

Wat je zaait, zul je oogsten

Ooit was dit beeld van een zaaiende boer zo vanzelfsprekend dat je je niet kon voorstellen dat het ooit zou verdwijnen. Maar ook maaiers en zaaiers raakten in de tweede helft van de vorige eeuw uit de tijd. Steeds meer werk werd machinaal gedaan. Boeren zijn nu nog altijd de grootste beheerders van het landschap zijn, maar ook dit zal veranderen, zo lijkt het. Deze foto is gemaakt in april 1955. Als je goed kijkt naar de foto zie je een wolk van zaadjes uit de hand van de boer vertrekken.

Regio - Halverwege de jaren vijftig wordt er nog volop met de hand gezaaid en zijn zeis en dorsvlegels volop gebruikt. Sint-Michielsgestel is altijd een voornamelijk agrarische gemeenschap geweest. De aanwezige nijverheid hing ook sterk samen met de landbouw: enkele korenmolens en een aantal bierbrouwerijen. Met de opkomst van de machines gaat het werk sneller, efficiënter, en belangrijk: minder lichamelijk inspannend. Maar er verdwijnt ook een deel van de romantiek. Daarvan is deze foto een overtuigende getuige. Mogelijk zien de meeste boeren het zelf helemaal niet zo, en zijn ze alleen maar te spreken over deze vooruitgang. In de structuurvisie Sint-Michielsgestel 2025 wordt de verwachting uitgesproken dat veel boeren gaan stoppen met hun bedrijf waardoor niet alleen boerderijen maar ook landbouwgronden vrijkomen. 'Kijk naar toen' is van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Reageren: www.bhic.nl/sint-michielsgestel.

Meer berichten