Foto:

Tekort van ruim een miljoen bij WSD

Peter Corvers

Gemeenten in regio springen bij

Het regionaal werkbedrijf WSD verwacht vanaf 2020 een structureel tekort van zo'n 1,3 miljoen euro, zo werd onlangs bekend. Dat komt neer op 1000 euro per arbeidsplaats. De deelnemende gemeenten, in deze regio onder meer Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Sint Michielsgestel en Meierijstad, zullen bijspringen om het gat op de begroting te dichten.

HAAREN - "Het tekort zal wat lager uitvallen", verwacht Jan Simons, directeur van WSD. "Hoeveel lager is nog niet te zeggen." Als oorzaak wijst hij op uitvoering van de Participatiewet. Vooral de kortingen op de subsidies van het rijk voor mensen die nu nog vallen onder de Wet sociale werkvoorziening dragen bij aan de financiële problemen."

In 2015 droeg het rijk verschillende taken binnen het sociaal domein over naar de gemeenten, waaronder de Participatiewet (voorheen: Wet sociale werkvoorziening, Wet Werk en Bijstand en de Wajong werkregeling). De gedachte was: gemeenten staan dichter bij de burger en kunnen die taken goedkoper uitvoeren. "Maar het rijk heeft massief bezuinigd bij die overgang van taken en dat uitgesmeerd over de jaren 2015 tot 2020", zegt Simons. "Die bezuinigingen lopen dus nog steeds door."

De afgelopen jaren heeft de WSD al flink het mes gezet in de organisatie. "Wij hebben het personeel al met 20 procent ingekrompen. Ook zijn diverse gebouwen verhuurd of verkocht. In totaal is voor acht miljoen bezuinigd op een exploitatie van ongeveer 70 miljoen euro per jaar. De rek is er ver uit." Nog meer snijden in de organisatie is heel moeilijk. "Wij begeleiden kwetsbare mensen in en naar werk, doen aan arbeidsontwikkeling, geven trainingen en opleidingen, dat zou allemaal onder druk komen te staan als we nog meer moeten bezuinigen." Het regionale werkbedrijf zal het tekort over 2020 uit eigen middelen dekken. Daarna moet een beroep op de gemeenten worden gedaan. De provincie verbiedt een structurele dekking door de WSD. Simons: "Wij hebben de afgelopen 20 jaar een goede bedrijfsvoering gevoerd en dus een degelijke reservepositie. Wij kunnen voor een aantal jaren dit tekort opvangen maar dat kun je natuurlijk niet te lang doen."

Simons wijst erop dat de financiële problemen bij de WSD zich overal in Nederland voordoen. Wij doen het, vergeleken met soortgelijke organisaties in Nederland, nog goed. Het tekort van circa 1.000 euro per arbeidsplaats is fors lager dan het verwachte landelijk gemiddelde van circa 4.000 euro per arbeidsplaats in 2020. "Wij hebben een stabiele relatie met de gemeenten, doen ook veel opdrachten voor hen en hebben een sobere organisatie", verklaart Simons die relatief gunstige positie. In de toekomst kijken blijft lastig. "Een aantal ontwikkelingen is nog niet bekend. Zo kan het beleid van het rijk nog altijd in ons nadeel wijzigen, zoals financiële toezeggingen die worden ingetrokken. Ook moeten cao's opnieuw worden afgesloten met alle onzekerheid van dien. Ook kan de uitstroom uit de WSD achterblijven bij de verwachtingen.

Meer berichten