Foto:

Laatste stand van zaken rijksweg N65

Meer duidelijkheid rijksweg N65

Peter Corvers

Na de informatieavonden over de reconstructie van rijksweg N65 tussen Helvoirt en Vught, eind vorig jaar, bleven de nodige vragen onbeantwoord. Intussen is er meer duidelijkheid. De Meierij sprak met Frank van den Broek, projectmanager Ruimte en Ontwikkeling bij de gemeente Haaren en nam met hem de laatste stand van zaken door.

HAAREN - Aanleg van de ongelijkvloerse kruising die in Helvoirt komt, start in 2021 en zal naar verwachting begin 2023 zijn gerealiseerd. In die periode van ongeveer 1,5 jaar komt er bij de Torenstraat een T-splitsing. De Molenstraat gaat dicht; verkeer wordt geadviseerd door te rijden naar de Mgr. Zwijsenstraat. De ontsluiting via de Oude Dijk is uitsluitend voor hulpdiensten. De oversteken voor fietsers over de N65 (via de ovonde) worden één-richtingen fietspaden; de kruisingen voor fietsers met lokale wegen (Torenstraat en Molenstraat) krijgen twee- richtingen fietspaden.

Aan de zuidkant van de rijksweg komt een snelfietsroute in twee richtingen tot in Vught. Dat pad komt niet op de plek van het huidige fietspad maar achter de bomen die daar nu staan. Aan de noordzijde van de N65 wordt het fietspad tweezijdig, nu mag vanuit Helvoirt niet richting Vught worden gefietst. Het noordelijk fietspad wordt niet aangepast, aan de zuidkant komt immers de snelfietsroute. Niet overal kun je straks doorrijden aan de noordkant: tussen de Kreitestraat en het Schilderstraatje komt een knip: alleen fietsers, landbouwvoertuigen, hulpdiensten kunnen hier nog door. Vanaf het Schilderstraatje tot de Achterstraat komt een twee-richtingen fietspad, van de Achterstraat tot de Esso-benzinepomp komt geen doorgang, hier komen geluidschermen; daarom wordt dit stuk voor fietsers/wandelaars niet toegankelijk. De parallelweg wordt vervolgd via Achterstraat en Nicolaasstraat.

Het BP-benzinestation wordt mogelijk verplaatst. De N65 loopt ter hoogte van de Broekley wat omhoog en er staat een monumentaal pand vlak voor de BP. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de aansluiting verkeersveilig kan worden gemaakt. Het BP-station schuift wellicht circa 300 meter op, tot net voorbij restaurant Het Lieve Leven. Een probleem hierbij kan de korte afstand tot woningen zijn omdat BP een gasstation heeft waarvoor afstanden gelden tot woningen.

De onderdoorgang bij de Broekley wordt niet voor fietsers toegankelijk, alleen wandelaars en dieren, ook edelherten, krijgen vrije doorgang. Daar staat tegenover dat fietsers vanuit Vught kunnen doorrijden richting Helvoirt, in het vorig plan kon dat niet.

Vanaf de Boslaan tot restaurant Het Groene Woud in Vught komt geen parallelweg voor autoverkeer. Tussen Boslaan en Het Groene Woud komt een ecoduct, ook voor voetgangers en fietsers. De Vier Kolommen en woningen daarnaast worden gesloopt. Het voorontwerp bestemmingsplan (deel Haaren) ligt nu ter inzage. Inloopavonden: 28 februari, gemeentehuis en 13 maart in het HelvoirThuis, beide van 16.00 – 20.00 uur.


Meer berichten