Deze zilverreiger is een vaste bewoner van de High Tech Campus. Wie regelmatig daar wandelt kent hem wel, scharrelend bij de Dommel. Foto: Gerard Leijten.
Deze zilverreiger is een vaste bewoner van de High Tech Campus. Wie regelmatig daar wandelt kent hem wel, scharrelend bij de Dommel. Foto: Gerard Leijten. (Foto: )

Zilverreiger in Nederland sinds 2000

IVN

Een mooie soort rijker

Wat is er toch met de reigers van tegenwoordig? Sinds een aantal jaren zijn niet alleen de gewone blauwe reiger maar ook spierwitte reigers te zien. De gewone reiger is over het hoofd zien maar de witte steekt af tegen het weiland. Wie wat langer naar ze kijkt die ziet dat ze hetzelfde doen als de blauwe reiger. Ze staan langs de sloot om een vis of kikker te verschalken of in het weiland om te jagen op mollen.

Regio - Als een zilverreiger, want zo heten ze, in het zonlicht langs komt vliegen, is het even genieten. Maagdelijk wit, imposant met diepe vleugelslag en schitterend in het licht. Ze durven nog niet in steden en dorpen te komen. Misschien hebben ze de goudvissen in de vijvers nog niet ontdekt.
De zilverreiger is verwant aan de blauwe reiger en leeft - tot 30 jaar geleden - alleen in Oost-Europa. De hogere temperatuur in West-Europa zorgt ervoor dat de zilverreiger deze regio aantrekkelijk vindt. Een gevolg van het warmere klimaat.
Naast de hogere temperatuur, speelt in Nederland ook een groot voedselaanbod en de goede bescherming van vogels een rol. Pas vanaf de eeuwwisseling worden de zilverreigers algemeen 'bekend' in Nederland.

Oostvaardersplassen

Eerst in het bekende gebied de Oostvaardersplassen, waarvan het moerasgedeelte steeds heel waardevol is geweest. Het vergaat de zilverreigers daar zo goed dat de jongen uiteindelijk uitzwermen over heel Nederland.
Nu nestelen ze op zo'n 30 plaatsen doorheen heel Nederland. Ze broeden in rietvelden, veilig beschermd tegen vossen en andere rovers die niet van water houden. Soms samen met de blauwe reiger. In Nederland is het water steeds schoner geworden met meer vis. Een mooi succes voor de waterschappen. Voedsel genoeg...
Wat doen zilverreigers dan op akkers? Ze jagen daar op mollen, maar wat minder bekend is, ook op muizen. Juist de zilverreiger is namelijk een heel goede muizenjager, die onmiddellijk afkomt op plekken met veel muizen, bijvoorbeeld als er sprake is van een muizenplaag.

Laconiek

Ze hebben een laconieke manier van jagen: vooral lang stil blijven staan, tot er uiteindelijk iets beweegt dat binnen het bereik van de lange snavel komt en dan toeslaan.
De witte kleur van de zilverreiger is een nadeel én een voordeel. Door het felle wit valt deze ook nog eens grote op het land behoorlijk op voor roofdieren en ook voor prooidieren.
Maar aan de waterkant is dat anders. Een argeloze vis ziet de witte verschijning bovenop 2 poten tegen de blauwe lucht helemaal niet staan. Het wit valt weg tegen de achtergrond.
De vogelstand in Nederland is met de zilverreiger een mooie soort rijker. Het is een signaal dat onze moerasvogels het in ieder geval goed doen.

De zilverreiger
nestelt nu op
zo'n 30 plaatsen
in Nederland

Meer berichten