Foto:

'Spreek vooral de jongere kiezers aan'

Peter Corvers

Verkiezingen provinciale staten

De opkomst bij de verkiezingen voor provinciale staten is traditioneel laag. In de Meierij-gemeenten bracht in 2015 gemiddeld 46,1 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit. Dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde: 47,4 procent.

REGIO - Bij gemeenteraadsverkiezingen ging in de Meierij vorig jaar rond 55 procent naar de stembus. Dat is veel minder dan bij de laatste Kamerverkiezingen in 2017 die landelijk een opkomst kende van ruim 80 procent, ook in deze regio.

Uit onderzoek dat de Universiteit Twente heeft gedaan naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 blijkt dat kiezers zich bij lokale verkiezingen heel anders gedragen dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Dat pakt vooral negatief uit voor de SP en D66, zo blijkt uit het onderzoek: bijna vier op de tien kiezers die landelijk voor deze partijen stemden bleven bij de raadsverkiezingen thuis. Dit gold in nog sterkere mate voor de PVV-kiezer, die partij deed in deze regio niet mee. Een derde van de lokale afhakers is onder de 34 jaar. Deze partijen zullen vooral een opkomstcampagne moeten voeren, concludeert het onderzoek. De opdracht voor SP, D66 en PVV bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart is daarom geen makkelijke. Bij deze verkiezingen zal het kiezersgedrag niet veel anders zijn. Daar komt bij dat relatief weinig kiezers in de provincie een belangrijke overheid zien.

Volgens Kees van Limpt, SP-raadslid in Meierijstad weten de burgers nauwelijks wat de provincie doet. "Veel mensen hebben niet in de gaten wat de invloed is van de provincie." Dave van de Ven, fractievoorzitter van de SP in Boxtel onderschrijft dat. Hij wijst erop dat de provincie wel over belangrijke zaken gaat zoals megastallen en industrieterreinen. "We hebben in Boxtel wel eens debatten georganiseerd rondom deze verkiezingen maar dat heeft weinig zin. Er is nauwelijks opkomst." Waarom heeft vooral de SP last van aanhang die niet naar de stembus gaat? "Vooral mensen die het goed hebben gaan stemmen", geeft Van Limpt aan. "En die groep zit meestal niet onder de aanhang van onze partij. Zij hebben nog maar weinig vertrouwen in de politiek. Velen voelen de pijn van een onrechtmatige samenleving."

Jos Hegeman, fractievoorzitter van D66 in Boxtel beaamt dat ook zijn partij veel aanhangers heeft die het te snel laten afweten. "Maar het is zaak vooral jongeren aan te spreken. Dat werkt het best als je met thema's die op jongeren zijn gericht campagne voert, zoals woningbouw of het milieu." Volgens Van de Ven heeft de SP last van 'mooi-weer-stemmers.' "Onze partij heeft de traditie vooral veel langs de deuren te gaan, mensen persoonlijk benaderen dus. Dat wordt ook wel gewaardeerd. Dat werkt beter dan pamfletten uitdelen. Een persoonlijke benadering meer zin heeft, kiezers weten dan ook wie je bent, wie hun vertegenwoordiger straks in de raad kan zijn. En ook buiten verkiezingstijd mensen benaderen. Wat kan beter? Die vraag moet je je als partij durven stellen, ook na de verkiezingen."

Meer berichten