De lijsttrekkers van de negen partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen van waterschap De Dommel.
De lijsttrekkers van de negen partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen van waterschap De Dommel. (Foto: )

'Geen Sint-Michielsgestel aan zee'

Peter Corvers

Waterschapsverkiezingen 20 maart

De waterschappen staan aan de vooravond van belangrijke beslissingen. Door de klimaatveranderingen zien zij zich gesteld voor grote uitdagingen. Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het waterschap de Dommel.

REGIO - Volgens Jac Hendriks (68), vierde op de lijst voor Water Natuurlijk, is een andere manier van werken noodzakelijk zoals bij het beekherstel. "Dat moeten we breder aanpakken. Na de extreem droge periode van vorig jaar is het vasthouden van water een belangrijk thema. Beken moeten robuuster worden, vergelijkbaar met de uiterwaarden bij grote rivieren." Water Natuurlijk streeft naar een meer natuurlijke aanpak. "Niet altijd dijkverhoging en versteviging maar rivierverruiming waardoor de druk op de dijken afneemt." Ook moeten we investeren in innovatieve technieken om de waterzuivering te verbeteren. "Het water verontreinigt in toenemende mate, de huidige technieken volstaan niet meer."

Wim van Erp uit Liempde (68), op plek acht van de CDA-lijst: "Het waterschap moet samen met de gemeenten de kwaliteit van het landschap bewaken. In de jaren 80 en 90 is er rigoureus gekapt. Ook de bio-industrie is in die jaren groot geworden. Maar er is een keerpunt met de terugdringing van de intensieve veehouderij en het verlies aan groen is deels hersteld door nieuwe aanplant. Ook het laten meanderen van beekjes is van belang, zoals met de Essche Stroom gebeurt." De aandacht voor het klimaat is zeker toegenomen, erkent ook Van Erp. "Maar het is de vraag of dat ook voor het waterschap geldt, Die link legt nog lang niet iedereen. Daar zou het waterschap aan moeten werken."

Bas Peeters (22) uit Boxtel, vierde op de VVD-lijst, studeert werktuigbouwkunde aan de TU in Eindhoven. "Ik wil meer jongeren interesseren voor het waterschap. Om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken zijn vooral ingenieurs nodig. Door innovaties kunnen we zorgen voor veilig en schoon water." Het parool van de VVD: lage lasten, droge voeten. Het waterschap focust zich op haar kerntaken: schoon en voldoende water. "Maar de veiligheid blijft natuurlijk ook een heel belangrijk uitgangspunt", zegt Peeters. "De grootste uitdaging voor de komende jaren is een adequaat antwoord vinden op de extreem natte en droge periodes. De jongeren van nu ervaren over 50 jaar de gevolgen van de klimaatveranderingen. De belangen waarvoor het waterschap staat zijn actueler dan ooit", vindt de VVD' er.

Harrij Meijs (68) uit Sint Michielsgestel, op de vierde plaats voor de partij Werken aan Water, constateert dat de natuur de laatste jaren de natuur een dominante rol speelt. "Maar we moeten de natuur geen voorrang geven ten opzichte van de boeren. Zij zijn de beheerders van het landschap." Droge voeten houden wordt op termijn een groot probleem. "De veengronden zakken in Nederland, al speelt dat hier nauwelijks. Maar we moeten wel landelijk kijken. Het moet geen Sint Michielsgestel aan zee worden."

Meer berichten