De TU/e.
De TU/e. (Foto: Marjolein van Hoof)

Koninklijke onderscheiding Jo van Ham

Jo van Ham uit Eerde, afscheid nemend vicevoorzitter van de TU Eindhoven, ontving vorige week een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Van Ham is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor zowel de beroepsmatige als de vele onbezoldigde werkzaamheden die de heer Van Ham al sinds jaren verricht voor de maatschappij.

Eerde/Eindhoven - Als vicevoorzitter van de TU Eindhoven heeft Van Ham gedurende elf jaar op een zeer gedegen, uiterst betrokken en pro-actieve wijze bijgedragen aan de positionering en de profilering van de TU/e. Hij was een stabiele bestuurder die een aantal grote projecten op zeer professionele wijze heeft begeleid. Zijn bijdrage aan bijvoorbeeld het Masterplan Huisvesting van de TU/e was, zeker in de periode van de bouwcrisis, van bijzonder grote waarde voor de universiteit en de stad Eindhoven.

Hij heeft een toonaangevende rol vervuld in de ontwikkeling van de TU/e. Hij heeft met zijn visie de toon gezet voor de positionering van de universiteit als een spin in het web in een hoog technologische regio. De kennis van de TU/e is dankzij hem verbonden met het bedrijfsleven in Brainport en op die manier heeft hij een unieke positie weten te bewerkstelligen voor de TU/e ten opzichte van andere universiteiten in het land. Hij heeft, naast het betrekken van het bedrijfsleven, ook het verschil gemaakt in het aantrekken van andere doelgroepen. Zo heeft hij zich bijzonder ingezet voor het ontwikkelen van beleid om buitenlandse studenten en expats te werven. Dit is niet alleen voor TU/e erg belangrijk maar ook voor de stad Eindhoven en de provincie Noord-Brabant.

Van Ham was van 2008 tot heden ambassadeur bij Brainport Development N.V., waar hij betrokken is bij de projecten en programma's die ontwikkeld worden om de regionale en economische structuur van de Brainportregio Eindhoven te versterken (hij blijft vooralsnog ook lid van de raad van commissarissen van Brainport Development). Zijn focus ligt hierbij op onderwijs, de promotie van techniek en de versterking van de keten hightech toeleveranciers. Van 2012 tot heden is de heer Van Ham zeer intensief betrokken bij Eindhoven365. Eindhoven365 is opgericht in 2012 en is de formele citymarketing organisatie van de stad Eindhoven. Van Ham wordt gezien als de oervader van Eindhoven365. Hij zag al voordat Eindhoven365 het levenslicht zag het belang van goede citymarketing in en heeft zich hier op een zeer bijzondere manier voor ingezet. Op dit moment is decorandus lid van de Raad van toezicht. Van 2016 tot heden is decorandus ambassadeur bij philharmonie zuidnederland: een ambitieus en flexibel symfonieorkest dat geroemd wordt om de kwaliteit en het hechte samenspel. Het orkest voert met muziek die varieert van Bachs Matthäus Passion tot wereldpremières van hedendaagse componisten.

Meer berichten