De Amara Foundation zet zich in voor ouderloze, kansarme en/of gehandicapte kinderen in Kisumu district in Afrika.
De Amara Foundation zet zich in voor ouderloze, kansarme en/of gehandicapte kinderen in Kisumu district in Afrika. (Foto: )

Bridgen voor De Amara Foundation

Wendy van Lijssel

Ondersteuning aan vier projecten

In een ontspannen sfeer heerlijk een middag bridgen en gelijktijdig het goede doel steunen. Dat kan op zondag 7 april van 13.30 uur tot 17.000 uur tijdens de Goede Doelen Bridgedrive van de Berlicumse Bridge Club in Herberg De Gouden Leeuw in genoemde plaats. Er gaat gespeeld worden voor de Amara Foundation van clublid Lisanne Hénuy-Rooijakkers uit Sint-Michielsgestel die als voorzitter van de Amara Foundation ouderloze, kansarme en/of gehandicapte kinderen in het Kisumu district in Afrika ondersteunen.

SINT-MICHIELSGESTEL – Na jarenlang een 'Nieuwjaarsdrive' georganiseerd te hebben besloot de Berlicumse Bridge Club (BBC) zes jaar geleden dat het tijd werd om er een nieuwe draai aan te geven. Daarmee werd de Goede Doelen Bridgedrive geboren. Een middag waarop mensen die verslingerd zijn aan het kaartspel, dat ook wel te boek staat als denksport omdat het concentratie, een goed geheugen, logisch denken en goede samenwerking tussen partners vereist, met elkaar de strijd aangaan voor de winst. Die zit hem deze middag niet alleen in een persoonlijke (team)overwinning, maar ook in het feit dat het inschrijfgeld gedoneerd wordt aan De Amara Foundation. Lisanne Héney-Rooijakkers is voorzitter van deze kleinschalige stichting, maar ook clublid van de BBC. Ze is heel blij met de steun die ze op deze manier van 'haar' club ontvangt en hoopt dat velen bridgers de kans grijpen om het spel te spelen én De Amara Foundation te steunen. Die helpen daarmee weer op hun beurt ouderloze, kansarme en/of gehandicapte kinderen met opvang, zorg, scholing, hulpmiddelen en therapie in het district Kisumu in Kenia, Afrika. Niet alleen vanuit huis, maar ook ter plekke want Lisanne en de overige bestuursleden bezoeken op eigen kosten regelmatig alle projecten. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden en gezorgd dat donaties echt ten goede komen aan alle projecten. Op moment van schrijven is Lisanne in Afrika, maar de digitale snelweg biedt uitkomst. "We bieden ondersteuning aan vier kleinschalige projecten. We ondersteunen de zorg en financiële ondersteuning voor circa 70 kinderen van 0 tot 12 jaar van het St. Clare Childrenshome waar ook een school is", vertelt Lisanne. Ze vervolgt: "We helpen een voetbalclub in de sloppenwijken met (gebruikte) spullen zoals shirtjes, schoenen en een maaltijd voor een wedstrijd." Het is nog niet alles. Gehandicapte kinderen en hun ouders worden ondersteund door financiële hulp voor therapie in het ziekenhuis, maar ook het vervoer er naartoe en eventuele hulpmiddelen. "Kinderen die aansluitend weer naar school kunnen, worden ondersteund met schoolgeld een uniform. Afgestudeerde ergotherapeuten krijgen een vergoeding zodat zij werkervaring opdoen en de kans op een baan groter wordt", voegt Lisanne nog toe. Individueel worden volwassenen ondersteunt met een donatie of lening voor een opleiding, onderdak en micro krediet.

Meer berichten