Speelplek tussen de Kleuskes en de Pauwkesstraat in Boxtel die op initiatief van bewoners is aangelegd.
Speelplek tussen de Kleuskes en de Pauwkesstraat in Boxtel die op initiatief van bewoners is aangelegd. (Foto: )

Burgers nemen vaker het initiatief

Peter Corvers

Meer voorstellen van inwoners

De ambtelijke samenwerking tussen Boxtel en Sint Michielsgestel leidt tot een betere dienstverlening aan inwoners en ook bedrijfsleven. "Door samen te werken kunnen we de dienstverlening nog beter organiseren richting al onze inwoners en partners", is de redenering.

REGIO - Beide gemeente werken samen in de werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij waarbij Boxtel en Sint-Michielsgestel een ambtelijke organisatie vormen. "Door samenwerking zijn wij krachtiger, efficiënter en innovatiever", is de stelling van beide gemeenten. De samenwerking kan de dienstverlening verbeteren door deze dicht bij de inwoners te organiseren. Beide gemeenten werken overigens ook nog met andere gemeenten in de Meierij samen.

Sinds 2016 zijn in beide gemeenten wijkmakelaars actief. Hans Mols bekleedt deze functie in Boxtel. "De achterliggende gedachte is dat de gemeente meer naar buiten moet treden en kijken wat er onder burgers leeft", zegt Mols. "Hoe kunnen we mensen ondersteunen die bij de gemeente aankloppen ondersteunen?" Het aantal verzoeken is sinds 2016 zeker toegenomen, volgens Mols. Als voorbeelden noemt hij inwoners die meer groen in de wijk willen of een speelruimte voor kinderen. "In Liempde is op initiatief van inwoners vorig jaar begonnen met het herstel en de aanleg van rolstoelvriendelijke voetpaden en trottoirs. Bij burgerinitiatieven gaan wij kijken hoeveel draagvlak er is onder inwoners en wat er mogelijk is. Het is belangrijk dat de gemeente een open houding heeft naar de burgers toe. Je ziet ook dat er door die initiatieven een sociale binding ontstaat in een buurt." Boxtel biedt inwoners een podium via de site www.wijwerkenmee.nl. Voor veel initiatieven is geen instemming van de gemeenteraad, goedkeuring van B&W is voldoende.

Alle gemeenten hebben regels opgesteld voor burgerinitiatieven waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen. Inwoners kunnen een voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Zo'n verzoek moet in Boxtel en Sint-Michielsgestel door tenminste 100 inwoners worden ondertekend. In deze gemeenten zijn overigens geen officiële burgerinitiatieven bekend. In Haaren is sinds 2016 slechts een keer een burgerinitiatief ingediend, een verzoek voorzien van 120 handtekeningen om de Ruiting op te splitsen en Esch ten noord-westen van de Essche Stroom bij Vught in te delen. De raad wees dit verzoek af onder verwijzing naar het herindelingsontwerp.

Verzoeken van inwoners die geen bevoegdheid van de raad zijn komen veel vaker voor. "Ook dit kun je beschouwen als burgerinitiatieven alleen niet in strikt formele zin", zegt Eric Dammingh, raadsgriffier in Haaren. Onlangs viel een burgerinitiatief in Helvoirt nog in de prijzen. De Helvoirtse Beweegroute won het landelijk festival Kern met pit in Amersfoort en een bedrag van 3.000 euro. De initiatiefnemers kende dit bedrag toe aan andere burgerinitiatieven, de Natuurspeeltuin Helvoirt en de Belevingstuin in dit dorp.

Meer berichten