Eric van den Bogaard stopt: "Ik heb me graag ingezet voor de gemeente Meierijstad. Ik mag terugkijken op twee enerverende jaren, waarin veel is bereikt."
Eric van den Bogaard stopt: "Ik heb me graag ingezet voor de gemeente Meierijstad. Ik mag terugkijken op twee enerverende jaren, waarin veel is bereikt." (Foto: )

Wethouder stopt ermee

Meierijstad - CDA, VVD, PvdA en Team zes gaan in de gemeente Meierijstad verder als coalitiepartners. Zij hebben het vertrouwen in elkaar en in de goede samenwerking met elkaar uitgesproken. De coalitiepartners willen geen afbreuk doen aan het eerder opgestelde coalitieakkoord en coalitieprogramma. "Samen zetten ze de schouders onder de ambities waar Meierijstad de afgelopen twee jaren al aan werkt. De uitkomst van de besprekingen liet enige tijd op zich wachten omdat er overeenstemming moest worden bereikt over onder andere de zesde wethouder: de coalitie wil verder met een college van B&W met vijf wethouders."

Wethouder stopt

Een andere consequentie van de vorming van deze coalitie is dat wethouder Eric van den Bogaard ervoor kiest zijn functie niet voort te zetten. In overleg met de partijen wordt gekeken naar het juiste moment. De coalitiepartners spreken hun waardering uit voor de professionaliteit van wethouder Van den Bogaard en bedanken hem voor zijn inzet.

Eric van den Bogaard: "Ik heb me graag ingezet voor de gemeente Meierijstad. Ik mag terugkijken op twee enerverende jaren, waarin veel is bereikt."

Meer berichten