Na reconstructie van de N65 mag langzaam verkeer deze weg niet meer op. De ZLTO en de groenbedrijven bepleiten daarom parallelwegen.
Na reconstructie van de N65 mag langzaam verkeer deze weg niet meer op. De ZLTO en de groenbedrijven bepleiten daarom parallelwegen. (Foto: )

Parallelwegen langs N65 bepleit

Peter Corvers

Voorstellen van ZLTO en groensector

De ZLTO en de groenbedrijven, verenigd in Cumela, vrezen dat na reconstructie van rijksweg 65 bij Helvoirt en Vught het landbouwverkeer voor veel overlast en verkeersgevaarlijke situaties gaat zorgen in het buitengebied van deze dorpen. Beide organisaties pleiten voor de aanleg van parallelwegen langs de rijksweg.

HELVOIRT - Dit schrijven beide organisaties in een brief aan de gemeenten Haaren, Vught en de provincie. Nu maakt het landbouwverkeer gebruik van de N65 tussen de Kreitestraat in Helvoirt en de Helvoirtseweg in Vught. Na reconstructie van de rijksweg, over zo'n vijf jaar, kan dit verkeer niet meer deze weg op waardoor het zich een weg moet banen op lokale wegen rondom Helvoirt, Cromvoirt en Vught.

De N65 is een belangrijke verbindingsroute voor het landbouwverkeer vanuit Helvoirt en Haaren ten westen van Vught en voor dat verkeer uit omliggende dorpen. Bedrijven en percelen langs deze weg zijn nu goed bereikbaar. Maar straks moet landbouwverkeer vanuit Biezenmortel door de kern van Helvoirt om in Vught te komen, schrijven de belangenorganisaties. De bedrijven aan de Kruishoeveweg kunnen straks alleen over het onverharde deel van deze weg naar Cromvoirt en vervolgens via de Loverensestraat en Pepereind naar Vught. Ook in Helvoirt en het buitengebied tussen dit dorp en Cromvoirt en Vught zal de verkeersdruk van landbouwverkeer fors toenemen, verwachten ZLTO en Cumela. Richting Tilburg moeten tractoren straks via de Oude Loonsebaan en de Helvoirtsestraat door de kern van Helvoirt. In de richting Vught passeren zij dan Hotel de Kruishoeve en verderop langs de Loverensestraat en Pepereind liggen campings en nog verder de IJzeren Man. "Alleen al uit oogpunt van verkeersveiligheid vinden wij dit geen geschikte routes voor het landbouwverkeer." Het lokale landbouwverkeer aan weerszijden van de N65 kan nu de N65 oversteken waardoor de landbouwpercelen goed bereikbaar zijn. In de nieuwe situatie kunnen bedrijven vanuit Haaren alleen via de kern Helvoirt de percelen tussen het spoor en de N65 bereiken of via Vught.

Beide organisaties pleiten parallelwegen aan beide kanten van de N65. Aan de zuidkant van de N65 is dat nodig om het landbouwverkeer uit de kern van Helvoirt te houden. Ook willen zij verbreding van de parallelweg tussen restaurant In 't Groene Woud en de Kruishoeveweg voor de veiligheid van fietsers. Verder bepleiten zij de onderdoorgang voor fietsers langs de Broekley naar het oosten te verplaatsen en hiervan een onderdoorgang voor fietsers van te maken ter hoogte van de Sparrendaalseweg. Het fietspad over het ecoduct kan dan vervallen.

In september kwamen rijkswaterstaat, Vught, Haaren en de provincie overeen het plan voor de N65 aan te passen met twee ongelijkvloerse kruisingen bij Vught en Helvoirt voor 37 miljoen euro. Daarmee lijkt optimalisatie van de reconstructie voltooid en de kans op parallelwegen voor langzaam verkeer langs de N65 klein.

Meer berichten