Volgens het burgerinitiatief van inwoners uit Esch vormt de Essche Stroom de natuurlijke grens tussen Esch en Vught.
Volgens het burgerinitiatief van inwoners uit Esch vormt de Essche Stroom de natuurlijke grens tussen Esch en Vught. (Foto: )

Inwoners vechten indeling Esch aan

Peter Corvers

Burgerinitiatief wil Esch bij Vught

Indeling van Esch bij Boxtel is in strijd met "de breed gedragen wens binnen de kern van Esch" om niet bij Boxtel te worden ingedeeld en in strijd met het beleid van de gemeente.

ESCH - Dat schrijven Eric van Roosmalen en Maurits van Bouwdijk aan het Haarens gemeentebestuur in een zienswijze tegen het herindelingsontwerp voor opsplitsing van Haaren. De twee inwoners uit Esch nemen begin 2018 het initiatief om Esch bij Vught te voegen. Het voorstel van B&W voor indeling bij Boxtel vinden zij "eenzijdig, onzorgvuldig en onjuist". Er ontbreekt een visie, er is geen onderzoek of rapportages die de keus voor Boxtel aantonen, is de kritiek. Ook wordt het beleidskader van de gemeenteraad dat de wens van de bevolking richtinggevend is niet gevolgd.

Het burgerinitiatief haalt 125 handtekeningen op in het buitengebied voor samenvoeging van Esch bij Vught. B&W houdt op 10 april 2018 tijdens een bewonersavond in Esch een eerste consultatieronde maar telt daarbij de stemmen van inwoners van het buitengebied die niet vallen binnen de grenzen van de voormalige gemeente Esch niet mee. En dat terwijl deze inwoners bij de herindeling wel meegaan met de kern Esch, stellen zij. "Dat is ook in strijd met toezeggingen." Desondanks komt uit deze telling een kleine meerderheid naar voren voor samenvoeging van Esch bij Vught. Zij wijzen erop dat in de kern Haaren een soortgelijke stemming plaatsvond voor samenvoeging bij Oisterwijk of Boxtel. "Een kleine meerderheid koos voor Oisterwijk en die stemming is gerespecteerd." Waarom dan niet bij Esch, vragen zij zich af.

Op 14 mei houdt B&W een tweede telling waar een meerderheid voor Boxtel uitkomt. Met een WOB-verzoek vragen Van Bouwdijk en Van Roosmalen inzage in de stukken van deze tweede telling. Maar de gemeente heeft geen protocollen of proces-verbaal over deze telling. "Onrechtmatig", oordelen zij, ook omdat de gemeenteraad nu geen controle op de uitslag kan uitoefenen. "Bovendien is B&W bij deze peiling uitgegaan van alleen per adres te stemmen in plaats van per kiesgerechtigde. Het lijkt erop dat B&W de vooropgezette bedoeling heeft gehad om Esch bij Boxtel te voegen", zegt Van Bouwdijk. "Vanwaar anders die tweede peiling?" Als de gemeenteraden op 3 en 6 juni het herindelingsadvies ongewijzigd laten –en Esch dus naar Boxtel gaat– overwegen zij stappen richting provincie of Tweede Kamerleden. "Dit is een onrechtmatig besluit."

In een reactie laat wethouder Carine Blom (herindeling) weten dat bij de eerste peiling geen sprake was van een duidelijke uitslag maar van een "diffuus beeld". "Vandaar die tweede telling." Blom wijst erop dat een consultatieronde vormvrij is in tegenstelling tot een referendum waar protocollen en een proces-verbaal voor worden gemaakt. Volgens de wethouder is in de vier dorpen dezelfde methode voor telling gebruikt. In Esch is daarvan niet afgeweken. "Wij hebben met de twee peilingen de gemeenteraad zoveel mogelijk informatie gegeven. Die heeft een eigen afweging gemaakt."

Meer berichten